Väitlemise keskkoolide Eesti meistrivõistluste 1. etapi võitsid Pärnu noored

Nädalavahetusel toimus Pärnus keskkoolide väitlemise Eesti meistrivõistluste 1. etapp teemal “Eestis tuleks erakondade rahastamise põhimõtteid muuta.” Osales 38 võistkonda, etapi võitis Pärnu Ühisgümnaasiumi ja Sütevaka Humanitaargümnaasiumi ühisvõistkond.

“Väitlemine on intellektuaalne sport, millega tegelemine arendab kiire analüütilise mõtlemise, oma mõtete sõnastamise, avaliku esinemise ja kuulamise oskuseid. Uue õppekava alusel õpetatakse sellest sügisest väitlemist paljudes koolides valikainena või kasutatakse aktiivõppemeetodina teiste ainete tundide raames. Samas on üle Eestis ka üle 600 noore, kellele väitlemine nii palju meeldib, et nad tegelevad sellega ka väljaspool tundi ja kooli. Pärnus kogunenud õpilaste jaoks on väitlemine huviala, nagu mõnel teisel on jalgpall või male,” selgitas Eesti Väitlusseltsi väitlusjuht Sigrid Solnik.

Väitlemises korraldatakse keskkoolidele Eesti meistrivõistluseid 1994. aastast. Osalevad kolmeliikmelised võistkonnad ja Eesti meister selgub kolme etapi kokkuvõttes kevadeks. Igal etapil toimub viis eelvooru, poolfinaalid ja finaal. Kõik väitlused on ühel ja samal teemal, milleks sel korral oli erakondade rahastamispõhimõtete muutmise vajadus. Teema tehakse teatavaks kolm nädalat enne iga etappi, mis jätab õpilastele võimaluse põhjalikult valmistuda. Nädal aega tagasi toimus kõikidele osalejatele ka Allar Jõksi teemaloeng.

“Viimastel valimistel ületasid 1% künnise seitse erakonda, Riigikogusse sai vaid neli. See tähendab, et ülejäänute vaated on nüüd esindamata. Selle vältimiseks peaks riigi toetus olema võrdne kõikidele valimistel enam kui 1% häältest saanud erakondadele, sõltumata nende liikmete või saadud häälte arvust. Praegune rahastamismudel põlistab võimulolevaid suurerakondi,” selgitati ühe väitluse käigus. “Samas, kui vaadata esimese Eesti Wabariigi poliitilist olukorda 1930ndatel, siis oli Riigikogus 12 erakonda, valitsused vahetusid väga kiiresti ning puudus igasugune poliitiline stabiilsus. Praegune seis on sellest siiski märgatavalt parem,” vastasid oponendid.

Pärnu Koidula Gümnaasiumis toimunud etapil osales 38 võistkonda 20 gümnaasiumist Tallinnast, Tartust, Pärnust, Kuressaarest ja teistest linnadest. Finaalis olid vastamisi Tallinna Inglise Kolledži võistkond Elenchus ning Pärnu Ühisgümnaasiumi ja Sütevaka Humanitaargümnaasiumi ühisvõistkond Ühisel jõul. “Lihvisime iga vooruga oma argumente ja loogikat järjest paremaks ja tegimegi ära! Kõik erakondade rahastamise põhiküsimused on nüüd küll hästi selged,” kommenteeris võitja võistkonna liige, Sütevaka Humanitaargümnaasiumi õpilane Helery Maidlas. Temaga koos väitlesid Kristin Parts ja Karl Kontus, võistkonda treenis ajalooõpetaja Siim Ruul.

Finaalis välja pakutud plaani kohaselt tuleks erakondade rahastamises täielikult loobuda eraannetustest, kuna see annab varakate inimeste häälele suurema kaalu erakondade tegevuses riigi elu kujundamisel, mis on ebademokraatlik. Eitav pool kaitses inimeste õigust osaleda ühiskonna asjade korraldamises olenemata sellest, kas panuseks on annetus erakonnale, valimaskäimine või erakonda tutvustavate flaierite jagamine tänaval. Seitsmeliikmeline kohtunikepaneel leidis väitluse lõpuks, et finaalis olid jaatava võistkonna argumendid tugevamad ning esitus veenvam.

Eesti meistrivõistluste 1. etapi toimumist toetasid Haridus- ja Teadusministeerium, Hasartmängumaksu nõukogu, Premia, Kalev ja A. le Coq Aura. Korraldas Eesti Väitlusselts. Järgmine etapp toimub märtsikuus, Tartus. Keskkoolide väitlemise Eesti meistrivõistlused on võrdsustatud riikliku olümpiaadiga.

Allikas: Eesti Väitlusselts, www.debate.ee