Nissi noored saavad proovida kätt koomiksivõistlusel

Nissi valla noortekeskus kuulutab välja koomiksivõistluse teemal „Seadus nõuab” seatempude vähendamiseks alaealiste hulgas.

Võistlusel osalemiseks tuleb joonistada õpetliku moraaliga koomiks mõnel  allpool nimetatud teemal ehk püüda oma loominguga selgitada, miks on targem ja kasulikum käituda nii, nagu seadus sätestab.

Enne joonistamist võiks seadused siiski läbi lugeda. Teemadeks on  Nissi valla alaealiste poolt sagedamini rikutud seaduste esinelik:

alkoholiseadus www.riigiteataja.ee/akt/118032011004;

tubakaseadus www.riigiteataja.ee/akt/118112010005;

avalik kord https://nissi.kovtp.ee/documents/165492/227398/Avaliku+korra+eeskiri.pdf;

liikluseeskiri www.riigiteataja.ee/akt/131122010005&leiaKehtiv.

Parimad tööd tehakse kuulsaks ehk köidetakse kaante vahele ja autorid viiakse mõnusale väljasõidule. Lapsevanem võib vabalt lapsele toeks olla.

Vii oma koomiks ise või saada postiga Nissi valla noortekeskusele! Töid oodatakse 1. septembriks.

Lisainfo: natalia@nissinoortekeskus.ee.