Otsitakse head eeskuju

Jaanus Nurmoja fotol: Noored Rakveres tulevikulinna mängul

Eesti Noorsootöökekus otsib Head Eeskuju: Juba järgemööda viiendat aastat otsime kandidaate konkursile„Hea Eeskuju”. Taaskord on teil võimalus kinkida oma noorele sõbrale 1300 euro suurune stipendium. Stipendium on mõeldud võitjale õpingute alustamiseks ülikoolis, kõrgkoolis või täiendõppeks huvikoolides.

Kandidaaks võib olal noor, kes on eeskujuks oma kaaslastele, tegutseb oma kodukandi paremaks muutmise nimel, pakib lastekodulastele kingitusi, aitab vanaema üle tee, kes toob iga päev päikese oma koolikaaslaste ellu!

Heaks Eeskujuks võib saada igaüks, kes on teinud teoks omapärase ja eeskujuliku teo, on vastutustundlik, hooliv ja õpib 7 – 12 klassis või kutsekeskkoolis. Kõiki esitatud lugusid hindab žürii Riigikogu esimehe ja konkursi patrooni Ene Ergma juhtimisel ning Eesti Õpilasesinduste Liidu, Eesti Noorteühenduste Liidu, Tegusate Eesti Noorte, Eesti Lastekaitse Liidu, Eesti Lastevanemate Liidu, Unicef-i ja mitmete teiste Eesti arvamusliidrite ja ettevõtjate osavõtul. “Hea Eeskuju” kandidaate saavad esitada kõik inimesed, kes usuvad, et kandidaadi teod vääriksid laiemat kõlapinda ja tunnustust. Nii sõbrad, õpetajad, direktorid, õed-vennad kui ka lapsevanemad.

Silmapaistvaid noori ning võitjat ja võiduloo kirjutajat tunnustab Ene Ergma koos üle Eesti kokku tulnud üle poole tuhande noorega konkursi auhinnagalal, mis leiab aset 20.novembril toimuval noortekonverentsil Lahe Koolipäev 2012 Rahvusooper Estonias.

Kandidaate on aega esitada vaid 31.oktoobrini kodulehel www.noortekonverents.ee/eeskuju.
Hea Eeskuju 2011 oli Erki Vellama, kes asutas Järvamaale skate-pargi. Hea Eeskuju 2010 tiitli pälvis Oliivia Narits, kes oli võtnud oma südameasjaks HIV-i alase teadlikkuse tõstmise. Hea Eeskuju 2009 oli Reili Rand, kes on oma tegudega valmistanud rõõmu nii lastekodu väikelastele kui ka puuetega inimestele.

 

Hiiumaal kasvavad head eeskujud

Kui mullu pälvis esimese Hea Eeskuju stipendiumi Käina gümnaasiumi abiturient Reili Rand, siis tänavu märgiti 20 tegusa noore seas ära Kärdla ühisgümnaasiumi 11.a klassi õpilase Silvia Terase tegevus. Pärnu Konverentside, Unicefi ja Eesti Päevalehe poolt ellu kutsutud Hea Eeskuju konkursile esitati üle vabariigi 45 tubli noore nimed, neist 20 tublimat sõidavad auhinnareisile Rootsi.

Hea Eeskuju konkursiga tunnustatakse igas vanuses noori, kes on oma kodukandi, piirkonna või koguni riigi jaoks korda saatnud midagi märkimisväärset. Selleks teoks võib olla koolis heategevuskampaania korraldamine, metsatuka koristamine või hoopis edukas osalemine mõne noorteorganisatsiooni töös.

Allikad: Hiiu Leht

TV3-e uudislõik eelmise aasta “Hea Eeskuju” võitjaga