VÕRUS HARJUTATAV VALMISOLEK KRIISIDEKS ÄRATAB HUVI MUJALGI

Illustreeriv pilt. Foto: Urmas Saard / Külauudised

Võru linnas ja vallas viiakse 20. aprillil läbi suur ühine kriisiõppus, kus ühendatakse lauaõppus ja reaalne välitegevus – korraldatakse evakuatsioon, testitakse olemasolevat tehnikat ja kriiside lahendamiseks kaasatavat inimressurssi.

Võru linna ja valla kriisikomisjonide ühisõppusele on kaasatud suur hulk erinevaid osapooli, et kontrollida ja harjutada nende valmisolekut ning reageerimis- ja koostöövõimet kriisiolukordade lahendamisel. Õppuse käigus harjutatakse kuidas tulla edukalt toime oma elanike kaitsmisega ja abi pakkumisega ohuolukordades
„Õppusel osaleb kümmekond asutust ja ettevõtet, lisaks vabatahtlikud ja evakueeritavad – kokku on õppusele kaasatud ca 200 inimest,“ andis õppuse ulatusest aimu Võru abilinnapea Raul Tohv.

Omavalitsuste kriisikomisjonide jaoks algatatakse õppus eelhoiatuse faasi tegevustega päev varem, 19. aprillil. Õppuse teisel päeval laienevad lauaõppuse tegevused harjutusõppusega.

„Õppuse korraldamise eesmärk on saada kindlus, et elutähtsad teenused (kaugküte, vesi ja teede läbipääsetavus) on toimepidevad. Seekordsel õppusel viime läbi evakuatsiooni ja testime evakuatsioonipaikade valmisolekut, katsetame kasutuses olevat hädaolukorra tehnikat nagu näiteks sidevahendid, generaatorid,“ kirjeldas Tohv.

Õppus ei mõjuta kedagi kellele pole sellest eraldi teada antud. Kogu maakonnas on tavapäraselt olemas elekter, toimivad küttesüsteemid ja muu igapäevaseks eluks vajalik.

Võrus toimuv õppus on äratanud huvi mujalgi ning vaatlejatena on kohal esindajad paljudest teistest Eesti omavalitsustest.

Õppuse mängujuht on Päästeameti elanikkonnakaitse koolituste nõunik Marius Kupper. Õppusel osalevad Võru linnavalitsus ja Võru vallavalitsus, Võrumaa Arenduskeskus, Päästeamet, Politsei, Kaitseliit, Naiskodukaitse, elutähtsate teenuste osutajad (AS Võru Vesi, Danpower Eesti AS, Roadwest OÜ jt ettevõtted) ning vabatahtlikud, kes mängivad evakueeritavaid.

KU päevatoimetaja