VTA vastus loomakaitsjatele: kontrollime rändtsirkustes loomade heaolu

14. ja 15. juunil külastab Eestit Venemaa tsirkus, millega seoses on loomakaitseorganisatsioonid kutsunud üles saatma palvekirju Maaeluministeeriumile, VTA-le ning osalema tsirkusevastases meeleavalduses.

Rändtsirkus Sindis Foto Urmas Saard
Rändtsirkus Sindis. Foto: Urmas Saard

Veterinaar- ja Toiduameti (VTA) esindajad kohtusid ühise laua taga loomakaitsjatega, et jagada palvekirju saatnud inimeste muret tsirkuses kasutavate metsloomade pärast, teavitada huvigruppe ennetavatest tegevustest ning järelevalvest tsirkuse loomade heaolu tagamiseks.

VTA on saanud loomakaitseorganisatsioonide üleskutsel kodanikelt sadu palvekirju, mille eesmärk on toetada loomade tsirkuses kasutamise keeldu ja peatada juuni keskel Lätist Eestisse saabuv Venemaa loomatsirkus. “Meie vastus palvekirju saatnud kodanikele on, et me jagame nende muret ning teeme kõik oma võimuses, et teostada järelvalvet seadusest tulenevate nõuete täitmisel,” ütles VTA peadirektor Indrek Halliste . “See tähendab, et meie ülesanne on kontrollida ja veenduda, et Eestit külastavates rändtsirkustes on loomade heaolu tagatud seadusega ette nähtud viisil. Korraldaja peab täitma veterinaarnõuded ning tagama loomade tervise, heaolu ja liigiomased pidamistingimused.”

Peadirektori asetäitja Olev Kalda tõi näitena, et 14. juunil Lätist Eestisse jõudva Venemaa loomatsirkusele on ennetavalt antud juhiseid, mida kindlasti kontrollitakse. “Loomapidaja vastustus on tagada loomale vastavalt liigile ja eale piisavalt sööta ja vett, sobiv hooldus, mikrokliima ning üldiseks heaoluks vajalik. Keelatud on kasutada vahendeid või seadmeid, mis võivad looma vigastada.”

“Muidugi jälgime seadusest tulenevate nõuete täitmist, kuid oleme ka tihedas kontaktis teadlaste ja ekspertidega, kelle soovitusi järgides saame kohapealsel kontrollil täpsemalt hinnata ja võrrelda kuivõrd liigilähedased on pidamistingimused tsirkuses, eelkõige söötmise ja liikumisvajaduse rahuldamisel,” rõhutas kohtumisel loomakaitse büroo juhataja Tarmo Serva.

Harju Veterinaarkeskuse juhataja Vladimir Vahesaar kinnitas: “Kui me tuvastame mittevastavuse, reageerime sellele kindlasti viivitamatult ettekirjutuse, väärteomenetluse või ka teatud loomade etendustel kasutamise keelamisega.”

Kohtumisel andis Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna juhataja asetäitja Pille Tammemägi ülevaate loomakaitseseaduse muutmise eelnõu ettevalmistustest. Eelnõuga teeb Maaeluministeerium ettepaneku keelata kõikide elevantlaste, esikloomaliste hulka kuuluvate metsloomade (ahvid) ja muude kiskjate (va kassid ja koerad) kasutamise tsirkuses.

Kohtumisel osalesid organisatsioonide Loomus, Loomade Nimel ja Eesti Loomakaitse Seltsi liikmed, Tondiraba jäähalli ning Maaeluministeeriumi ja VTA esindajad.

Kersti Valde-Komp