Projekt “Hea tervise eest!” kutsub õhinapõhiseid tervisealgatusi koonduma

MTÜ Terve Maailm algatusel ja Kodanikuühiskonna Sihtkapitali toel on alates sellest sügisest ellu kutsutud projekt “Hea tervise eest!”, mille eesmärgiks on kaardistada ja koondada kodanikualgatusel baseeruvad tervise edendamisega tegelevad organisatsioonid ja üksikisikud ning luua ühine tegevusplaan, et Eesti inimeste paremale tervisekäitumisele veelgi enam kaasa aidata.

Projekti “Hea tervise eest” eesmärgiks on võimestada inimesi just rohujuure tasandilt veelgi enam oma tervise eest vastutust võtma ja oma tervisekäitumise osas muudatusi tegema.

Eesti erinevates piirkondades on mitmeid organisatsioone ja ettevõtmisi, mis oma tegevusega panustavad Eesti inimese parema tervise heaks – on kohalikke tervisespordi üritusi, erinevaid nõustamisi, grupiteraapiaid, pensionäride kogunemisi, külasündmusi jne. Paraku pole koostöö erinevate piirkondade, erinevate organisatsioonide ja erinevate tasandite vahel kuigi tugev.

Projekti raames kaardistatakse ühelt poolt kodanikualgatusel põhinevad erinevad organisatsioonid ja üksikisikud, kelle kirg ja fookus on oma tegevustega tuua positiivseid muudatusi inimeste tervisekäitumisse. Ennekõike on projektiga oodatud ühinema just need organisatsioonid, kelle tegevus tervise edendamise alal on väljaspool ärihuve.

Teisalt püütakse luua uusi kohalike tervisedendajate vahelisi koostöösuhteid, võimalusi kogemuste vahetamiseks ja üksteiselt õppimiseks ning leida uusi partnereid edasiseks tegevuseks. Projekti lõpuks sünnib tegevusplaan, et ühisel jõul ja nõul oma tegevust efektiivsemalt, paremini ja tulemuslikumalt korraldada. Projekti tulemusel võiks tervisedendajatest kujuneda välja tugev ja jätkusuutlik koostöövõrgustik.

Selleks, et endast ja oma tegemistest tervise edendamise vallas märku anda ning osaleda projekti tegevustes, palume kõigil huvilistel täita ära ankeedi, mille leiab siit.

Võrgustikuga liituda soovijad on oodatud võrgustiku esimesele ümarlauale 26. novembril Tartus , kus õhinapõhistel terviseveduritel on võimalus omavahel tuttavaks saada, kuulata ettekandeid senistelt edukatelt praktikutelt ja arutada ühiseid rahastus- ja koostöövõimalusi kodanikualgatusel põhineva tervise edendamise valdkonnas. Projekti raames toimub kevad-talvel 2016 samal eesmärgil veel kaks ümarlauda ja infopäev.

Projekt partneriteks on MTÜ Eesti Tervisedenduse Ühing ja projekt viiakse ellu tänu Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSK) toele.

Täpsemalt saab infot projekti kohta selle kodulehel!