Kodavere pärimuskultuuri konverents tõestas huvi paikkonna omapära vastu

Eevi Treial töötoas Kodavere murrakus kõnelemist õpetamas. Foto: Johannes Haav
Eevi Treial töötoas Kodavere murrakus kõnelemist õpetamas. Foto: Johannes Haav

15-16. oktoobril Pala kultuurimajas toimunud Kodavere pärimuskultuuri konverentsil räägiti kihelkonnale omase murraku, laulude ja tantsude ning töötraditsioonide uurimisest, hoidmisest ja tutvustamisest möödanikus ning tänapäeval.

Juhan Liivi muuseumi direktor Mari Niitra märkis konverentsil peetud ettekandes, et kuigi Soome-Eesti teadlane ja õppejõud Lauri Kettunen (1885-1963) arvas eelmisel sajandi esimesel poolel, et Kodavere murraku oskus tulevikus kaob, on see keelekild tänaseni püsima jäänud. „Nüüdseks on Pala koolile üle antud esimesed Kodavere murdes aabitsad, mida koostasime koos kohaliku kultuuripärandi uurija ja propageerija Eevi Treialiga. Praegu on oluline, et õpetajad ise aabitsat põhjalikult tundma õpiksid ja siis selle õpilastele lähedaseks teeksid,” arvas ta.

Kodavere kultuuripärandist Eesti Rahva Muuseumis rääkis giid-metoodik Virve Tuubel. Tema sõnul algas lugude, laulude, tarbeesemete kogumine Kodaverest veel enne Eesti Rahva Muuseumi avamist. „Praegu on Eesti Rahva Muuseumi varasalves ligi viissada Kodavere kihelkonnas kogutud säilikut,” lausus ta. „Mõnedki esemed on sellest piirkonnast kogutud veel üsna hiljuti. Nii on muuseumis Kokora külast pärit televiisor, mis osteti ühte peresse 1965. aastal. Samal aastal jõudsid Kokora külasse esimesed elektriliinid,” lausus Tuubel.

Rahvakultuuri Keskuse Tartumaa Rahvakultuuri spetsialist Astrid Hallik ja kunstik Aili Palm rääkisid oma ettekandes Kodavere kupuliudest. Kodavere kupuliud on suured puukausid , mille keskel on veel samast puust väiksem kauss, kusjuures sisemises kausis on olnud sulavõi. Kupuliust on saanud Tartumaa tunnussuveniir, mille Astrid Hallik ja Aili Palm kinkisid pärimuskultuuri konverentsi korraldajale Anna Haava nimelise Pala kooli direktori Malle Weinrachile.

Paikkonnale iseloomulikke oskusi õpiti töötubades. Eevi Treial õpetas Kodavere kihelkonnale omast murrakut. „Mitmed osalejad proovisid lugeda Kodavere murdes lugusid ja luuletusi ning need tulid hästi välja,” sõnas ta.

Pala kooli õpetajad Marve Juursalu ja Merle Müür õpetasid meisterdama Kodavere rahvarõivatele iseloomulikke ornamente, toidutoas valmistati aga Rutt Pirgi ja Ülle Veideri juhendamisel kodaverelikke toite.

„Kõikides töötubades õpiti asjatundlike juhendajate eestvedamisel väga vajalikke oskusi. Nii muutuvad kunagised töötraditsioonid lähedaseks ka tänapäeval ja mis eriti tähtis, noorte hulgas,” märkis Jõgevamaa rahvakultuurispetsialist Pille Tutt.

„Pala vald tunneb uhkust, et kuulub Kodavere kihelkonda ja peab oma misiooniks ja prioriteediks paikkonna kultuuripärandi mitmekülgset tutvustamist,” ütles Pala vallavanem Jozsef Weinrauch.

Jaan Lukas