Kolm Eesti rohemajanduse edendajat said “Läänemere sõber 2014” tiitli

Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse (SEI Tallinna) auhind “Läänemere sõber 2014” anti täna üle kolmele Eesti silmapaistvale meremajanduse esindajale: AS-ile Green Marine, AS-ile Läätsa Kalatööstus ja Eesti Väikesadamate Liidule.

Auhinnad anti üle SEI Tallinna korraldatud säästva arengu foorumil 2014 “Meremajandus tundlikus Läänemere keskkonnas”. Foorumi pealelõunasest sessioonist võtsid osa ka Rootsi kroonprintsess Victoria ja prints Daniel.

Seekordne säästva arengu foorum oli rahvusvahelise Soome Lahe ja Eesti jaoks ka Läänemere aasta puhul pühendatud Läänemerele. Alates juulist on Eesti eesistuja nii Läänemere merekeskkonnakaitse komisjonis (HELCOM) kui ka Läänemeremaade Nõukogus. Tänasel foorumil arutleti muutuste üle Läänemeres ettevõtete seisukohalt ning koostöövõimaluste üle, kuidas saavutada Läänemere hea tervis.

“Läänemere sõber 2014” on auhind, mis tunnustab ettevõtteid, kes järgivad oma tootmises ja ärijuhtimises keskkonnahoidlikke ja ühiskondlikult vastutustundlikke põhimõtteid. Esimest korda anti auhind välja kaks aastat tagasi, säästva arengu foorumil 2012, kui parimatele ettevõtetele anti “Rohemajanduse edendaja 2012” tiitel.

“Tunnustame aktsiaseltsi Green Marine uuenduslikku tegevust, mille abil on paranenud jäätmekäitlus laevadel ja sadamates ning merekeskkonna ohutuse tagamise võimekus. Samuti on ettevõttes kasutusel keskkonnajuhtimissüsteem,” ütles SEI Tallinna juhataja Tea Nõmmann. “Läätsa Kalatööstuse puhul tõstame esile tema keskkonnahoidliku kalanduse edendamist ja rahvusvahelisele säästva meremajanduse (MSC) sertifikaadile vastavaid tooteid. Eesti Väikesadamate Liit on oma tegevusega kaasa aidanud väikesadamate ja meresõitjate keskkonnateadlikkuse suurendamisse ning sadamate keskkonnakaitselise olukorra pidevasse parandamisse,” lisas Nõmmann.

SEI Tallinn on koos partneritega korraldanud säästva arengu teemalisi foorumeid ja konverentse alates 2001. aastast. Säästva arengu foorumi 2014 korraldamist toetasid Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Riigikantselei.

Sihtasutus Säästva Eesti Instituut, Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus (SEI Tallinn) asutati 1992. aastal. Instituudi missioon on toetada ühiskonna otsustusprotsesse ja ärgitada muutusi jätkusuutliku arengu suunas, pakkudes selleks integreeritud teadmisi keskkonna- ja arenguvaldkonnas ning seostades teadusuuringud poliitikakujundamisega. SEI Tallinn kuulub Stockholmi Keskkonnainstituudi võrgustikku.