Lastekaitse Liidu Fond ootab stipendante

Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond allfondina tegutsev Lastekaitse Liidu Fond on asutatud 2002. aastal eesmärgiga toetada põhi- või keskharidust omandavaid andekaid õpilasi. Fondi asutamine sai teoks tänu Eesti ühingute Liidu ja Soome-Eesti Kaubanduskoja poolt Lastekaitse Liidule omistatud Sillaehitaja 2001 auhinnale. Kuna auhinnaga kaasnes ka rahaline preemia, otsustati seda kasutada loodava fondi algkapitalina.

 

Lastekaitse Liidu Fondi stipendiumi taotlejalt eeldatakse märkimisväärseid saavutusi õppetöös (aineolümpiaadid) või muul harrastataval alal (spordivõistlused, konkursid vms). Stipendiumi peamiseks eesmärgiks on toetada last ning laiendada tema võimalusi oma ande edasiarendamiseks.

Stipendium on personaalne ning see on ette nähtud:

  • ·         osalemiseks aineolümpiaadidel, konkurssidel või spordivõistlustel;
  • ·         huvi-, spordi- või keeltekooli (ringi) õppemaksu tasumiseks.

Stipendiumi taotlusi võetakse vastu igal aastal 01. septembrist kuni 15. oktoobrini SA Eesti Rahvuskultuuri Fond taotluse ankeedil, mille saab Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond koduleheküljelt. Taotluse ankeedile lisatakse trükitud taotluse põhjendus, vähemalt ühe soovitaja põhjendus ja tõend vastavast õppeasutusest, huvi- või spordikoolist. Stipendiume jagatakse kord aastas, novembrikuus.

Rahuldatud taotluste nimekiri avaldatakse ajakirjanduses, SA Eesti Rahvuskultuuri Fond ja LastekaitseLiidu koduleheküljel: www.erkf.ee ja www.lastekaitseliit.ee

 

 

Eraisikud ja firmad, kes soovivad toetada noori andekaid õppureid, saavad teha annetusi Swedbanki kontole EE652200221001192369, märgusõna “Lastekaitse Liidu Fond”.