Konverents Õisus õpetab käituma väärtuslike ehitistega

Õisu mõis. Allikas: Õisu mõisa Facebooki lehekülg

Viljandi maavalitsus ja Muinsuskaitseamet korraldavad koostöös neljapäeval, 8. mail kell 10 Viljandimaal Õisu mõisas konverentsi “Väärikate uued võimalused”. Konverentsil käsitletakse ajalooliste väärikate hoonete säilitamist, hooldamist ning arutatakse, kas või kuidas neid uuele eluringile aidata.

Neljapäeval Õisu mõisas algava konverentsi esimese ettekande peab Eesti Kunstiakadeemia kunstiajaloolane Oliver Orro, kes räägib teemal “Ajalooline arhitektuur tarbimise ajastul ehk mõned mõtted taaskasutamisest ära kasutamiseni”. Seejärel räägib muinsuskaitseameti peainspektor Ülle Jukk sakraalhoonete interjöörist. Õisu mõisakompleksi taastamise ja arendamisega seotud arenduskonsultant Urmas Tuuleveski mõtiskleb aga oma ettekandes teemal “Unistuste Õisu”.

Pärast lõunat räägib AS Restor arhitekt Mart Keskküla taluarhitektuuri kaasaegses võtmes ja praktilisi nõuandeid vana maja korrastamisel jagab TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia rahvusliku ehituse lektor Joosep Metslang. Konverentsipäeva lõpetab Muinsuskaitseameti nõunik Jaan Vali, kes käsitleb oma ettekandes praktilisi näiteid uue kuue ja elu saanud ehitistest läbi piltide.

Konverentsi avasõnad ütleb Viljandi maavanem Lembit Kruuse, kelle sõnul tuleb olemasolevatesse väärtustesse suhtuda vastutustundlikult. “Meid ümbritsev avalik ruum sünnib riigi-, omavalitsuste- ning eraisikute ühise arusaamise ning -tegevuse tulemusena. Just veel olemasolevad kultuuriväärtused, mida säilitame tulevastele põlvkondadele ning traditsioonid annavad meile identiteedi ja siinpüsimiseks vajalikud juured. Samuti on hea ja igati loogiline, kui saame kultuuriväärtusi kasutada, sest just läbi kasutamise tagatakse nende hoonete säilimine ka edaspidi.”

Viljandi maavalitsuse ja muinsuskaitseameti koostöös korraldatavad konverentsid on Viljandimaal kujunenud traditsiooniks. Möödunud aasta samal ajal Õisus peetud konverentsil anti ülevaade vanade mõisaparkide ja taluaedade taastamise ning arendamisega seonduvatest võimalustest 21 sajandi Eestis. Konverentsid on suunatud erinevate tasandite otsustajatele: omavalitsustes töötavatele arhitektidele ja ehitusspetsialistidele, restaureerijatele, kultuuri- ja muinsusväärtuste kaitsjatele ning valdkonnaga tegelevatele hobihuvilistele.