Seokõrd valiti Umal Laulul kolm parõmbat vahtsõt võrokeelist laulu

 Chacha Roots "Näkinäkjä". Foto: Mari-Liisa Parder
Chacha Roots “Näkinäkjä”. Foto: Mari-Liisa Parder

16. mail Sännä kultuurimõisan peetü kolmandal Uma laulu võigõlusõl anti parõmbilõ võrokeelitsile laulõlõ vällä kolm pääpreemiat ja tetti valmis timahavadsõ Uma Pido sümbolpill – kivipill.

Pääpreemiä’ saiva’ Heiki Kelbi laul “Tulede ime” (ilosa sõnomi iist; ette kanni’ Peeter Saar ja Tiit Kõlli), Erkki Meistri laul “Näkinäkjä” (fantaasia iist sõnomin ja kuraasi iist; viis Erkki Meister, sõna’ Contra, ette kandsõ Chacha Roots) ja Urmas Kalla laul “Mõtõq Võromaast”.
Päält tuu and’ žürii vällä mitu eriavvohinda: Ingrid Rüütli eriavvohind läts Kadi Hainasele laulu “Ütskõrd tulõ tagasi” iist. Kreutzwaldi hää tõlkõ iist sai eriavvohinna ansambli Analysis laulõ “Lebotaminõ” ja “Pido” iist. Žürii eriavvohinna’ sai’ ka Urmet Arus ja Andreas Kalkun laulu “Kui sa, nii ma” iist ja Erkki Peetsalu laul “Perismaalasõq” (julgõ joro iist). Tekstipreemiä läts Aapo Ilvesele laulõ “Kodasse pesä” ja “Kosmos” iist.
Uma Laul III võistlusõ kõrraldaja Taisto Uuslail ütel´, et kontsõrdilt tull´ väega häste vällä, kuis võro kiil ja kultuur eläse’ ja edenese’. “Uma Laul om sääne kotus, kon saa perimüse inne linti võtta, ku lugu kuulsas saa,” ütel´ Uuslail nal´aga poolõs ja jakas´: “Uma Laulu üts pääminõ mõtõ omgi tuu, et kultuur saa püssü sis, kui taad eletäs. Võro keele man om nätä, et taa om nii elon, et õkva sünnütäs kimmäst loomingut kimmä keele ja helüpildiga. Suur rõõm om, et kõik laulu’ olli’ nii eri näko.”
Uma Laul III žüriin olli’ folklorist Ingrid Rüütel, muusik Anu Taul, Valdo Valper (Eesti Rahvaluule Arhiiv), dirigent Riivo Jõgi ja Sten Weidebaum (Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus).
Inne Uma Laul III võigõluskontsõrti kirotõdi ala Uma Pido võrokeelitse’ sponsorlepingu’ Nopri Talomeierei ja Arke Lihatüüstüsega.
Uma Laul III kuulutõdi välä märdsikuu lõpun ja 10. mais, miä oll´ vahtsidõ võrokeelitside laulõ võigõlusõlõ esitämise tähtaig, tull´ 15 laulu 17 viisi- ja tekstiautorilt. Pressiteedüssele om mano pant nimekiri kõigi Uma Laulu laulõga.
Avvohinna’ panni’ vällä Võro instituut, MTÜ Võro Selts VKKF, Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Rahvaluule Arhiiv, Eesti Maanteemuuseum, Uhtjärve Nõiariik, MTÜ Urvaste Külade Selts, MTÜ Kuldre Käsitöötare ja Nopri Talumeierei. Kõik laulõ esitäjä’ sai’ piledi 1. juunil peetäväle Uma Pido pääkontsõrdilõVõru Kubija lauluväljakul.
Timahavanõ Uma Laul oll´ joba kolmas säändse nimega võigõlus. 2008. a pääpreemiä saanu’ Aapo Ilvese “Pristan” ja “Lodi tuu ja lodi vii” kantas ette timahavadsõl III Umal Pidol, miä peetäs 1. juunil Võru Kubija laululava pääl. 2008. aasta võigõlusõ laulõst lauldas seo pido aigu viil Jan Rahmani “Määne om seo maa” ja 2010. aasta võigõlusõlt om timahavadsõl Umal Pidol viil laul “Siilikene pallõl´ siiga” (muusiga Mari Kalkun, sõna’ Milvi Panga).
2008. ja 2010. aastgaa Uma Laulu võigõlusõlt omma mitmõ’ laulu’ jõudnu ka võrokeelitside laulõ CD “Määne om seo maa” pääle. Võigõlusõlõ saadet käsikirä’ ja kontsõrdi videoülesvõtõ andas üle Eesti Rahvaluule Arhiivile.
Uma Laul III laulu’
1. Perismaalasõq
Viis, sõnad, esitaja: Erkki Peetsalu
2. Kuis raha minno armast
Viis ja sõnad: Heiki Kelp
Esitajad: laul – Heiki Kelp, akordionil Erja Arop
3. Tulede ime
Viis ja sõnad: Heiki Kelp
Esitajad: laul – Peeter Saar, kitarr – Tiit Kõlli
4. Näkinäkjä
Viis: Erkki Meister
Sõnad: Contra
Esitaja: Chacha Roots
5. Priistan
Viis: Erkki Meister
Sõnad: Aapo Ilves
Esitaja: Chacha Roots
6. Hoia sust kinni
Viis: Aivar Piirisild
Sõnad: Ilmar Vananurm
Esitaja: Chacha Roots
7. Ütskõrd tulõ tagasi
Viis ja sõnad: Kadi Hainas
Esitajad: laul – Arved Hainas, rütmipillidel – Karoliina Kull
8. Kodasse pesä
Viis ja sõnad: Aapo Ilves
Esitaja: Kirivane
9. Kosmos
Viis ja sõnad: Aapo Ilves
Esitaja: Kirivane
10. Mõtõq Võromaast
Viis ja sõnad: Urmas Kalla
Esitaja: Urmas Kalla
11. Noore lõõdsamehe laul
Viis ja sõnad: Urmas Kalla
Esitajad: laul – Urmas Kalla, lõõts – Tarmo Noormaa
12. Lebotaminõ
Muusika: Ever Haabmets
Sõnad: Friedrich Reinhold Kreutzwald (tõlge Glen Kelp), Glen Kelp
Esitaja: Analysis
13. Pido
Muusika: Viljar Rosin
Sõnad: Friedrich Reinhold Kreutzwald (tõlge Glen Kelp), Glen Kelp
Esitaja: Analysis
14. Hellüse kipõn
Autorid: Ülar Kõrge ja Margus Konnula
Esitajad: Ülar Kõrge
15. Kui sa, nii ma
Viis: Urmet Arus
Sõnad: Andreas Kalkun
Esitajad: laul – Andreas Kalkun, klavessiin – Urmet Arus