Osulas toimub muusikalaat “Pärimusmuusikast levimuusikani“

Fotomeenutus 2009. aasta muusikalaadast foto: Sõmerpalu valla kodulehekülg

16.märtsil toimub Sõmerpalu vallas  Osula koolimajas muusikalaat 2013„Pärimusmuusikast levimuusikani“

 Muusikalaat 2013 „Pärimusmuusikast levimuusikani“ avab võimaluse osalejatel tutvuda  ja koos musitseerida teiste maakondade muusikute ning huvilistega. Muusikalaat tutvustab kohalikel traditsioonidel põhinevat rahvamuusikat, rahvapille, rahvalaule ning kaasaegsemat muusikat. Samalaadne üritus on edukalt toimunud Sõmerpalu vallas juba kahel korral  2009 ja 2010 aastal.

Muusikalaada raames toimuvad õpitoad, kus on võimalus tutvuda erinevate muusikainstrumentidega. Üles astuvad ka erinevad muusikud.

Kohal on pillimüüjate infoletid ja pillid ning samas on võimalik osta, müüa, vahetada seismajäänud muusikariistu.

Päeva lõpetab  konkurss „ Muusik 2013“, kus  selgitatakse Võrumaa parimad üksikpillimehed ja pillimuusikaga tegelevad kollektiivid. Antakse välja ka eriauhinnad tublimatele pillimeestele ja kollektiividele. Auhinnaks on pillipoodide  kinkekaardid.

Õpitoad:

Pärimusmuusika toas tutvustatakse kohalikel traditsioonidel põhinevat rahvamuusikat, rahvapille ja  rahvalaule. Kandle toas saab teha tutvust väikekanneldega. Õpetajateks on  Milja Udras ja Kersti Kamberg. Torupille, lõõtspille ja regilaule tutvustab Katrin Soon.

Laste- ja beebide muusikatoas saab musitseerida rütmipillidel. Pillid on maheda kõlaga ja jõukohased beebidele ja väikelastele. Rütmipillidega saab laps   oma esmase kogemuse muusikamaailmas, mis omakorda  aitab arendada rütmitunnet  ja  koordinatsiooni ning tuleb hiljem kasuks lugema ja kirjutama  õppimisel. Õpitoas juhendavad Helena Helekivi ja Eha Haak.

 Meisterdamistoas on osalejatel võimalus valmistada endale käepäraste vahenditega lihtne rütmipill. Juhendaja Helle Laanpere

Puhkpillitoas saab teha tutvust erinevate puhkpillidega ning kuulata ja vaadata puhkpilliorkestrite esinemisi DVD vahendusel. Õpetajaks on Tõnu Vaask.

Muusikaline  muinasjututuba õpetab muusikat kuulama läbi erinevate muinasjuttude. Õpetajaks on Tiina Rõigas.

Levimuusikatoas  on võimalik kuulata oma lemmiklauljaid ja laulda nende lugusid karaokena orkestri  saatel. Kõigile tutvumiseks on kohapeal olemas levimuusikapillid.

Mentorkoolitus rahvamuusikutele, kes saavad mentori õpetusel harjutada koosmängu ning panna pillid kõlama Lõuna-Eesti memme-taadi ja Võrumaa tantsupeo repertuaari esitamisel.