Theatrum Hospitalis kutsub üles Reformierakonda toetama

TEADAANNE! Theatrum Hospitalis on sügavalt nördinud Eesti Vabariigi erakondi tabanud alusetu süüdistamise lainest. Viimati langes sellise inetu käitumise ohvriks Reformierakond. Selleks, et korvata katteta kriminaalasjast põhjustatud kannatusi, läheb Theatrum Hospitalise esindus teisipäeval, 23. oktoobril kell 16.00 Reformierakonna peakontorisse üle andma omapoolset süütut kilekotti erakonna heaolu suurendamiseks.

Annetusega kaasneb teatri garantii, et tegemist on piisavalt puhta rahaga. Äärmisel juhul võib see olla siit-sealt hallikas ja natuke mudane, nagu võib leida paljudest kodudest näiteks voodi tagant. Vajadusel ei tohiks säärase raha pesemine olla eriti keeruline – iga ämm saab sellega hakkama. Pealegi oleks ju piinlik meie väljakujunenud hallis argipäevas prokuratuurile liiga musta rahaga silma paista.
Inimesed, kes tunnevad soovi Reformierakonda sel raskel ajal toetada, võivad meiega liituda, aga ka iseseisvalt Tallinna või mõne muu linna parteikontoritesse minna. Kui päris raha pole, kõlbavad ka koopiad rahatähtedest (ühepoolsed – kahepoolsed võivad tekitada mõnedes ametnikes valearusaamu). Siiski palub Theatrum Hospitalis jälgida head tava ja vältida parteidele viidavates annetustes Eesti kroone ja sente, samuti Eesti marku ja penne. Muu sobib kõik – eurod, Iiri ja Inglise naelad, Soome margad ja pennid, kuldnad, zlotid, fillerid, kopikad, drahmid, rublad, dinaarid jne.