Moostes arutletakse homme omaalgatuslike kultuuripraktikate teemal

25. augustil kohtuvad Moostes kunsti- ja sotsiaalpraktikate Keskuses MoKS toimuval sümpoosionilKäsimis sind toidab omaalgatuslike kultuuripraktikate vedajad ning valdkonna uurijad. 20aastat iseseisvust on ühiskonnale selgeks õpetanud neoliberaalse kapitalismi toimemehhanismid ja retoorika; millised on sel foonil olustikja toimimiskeskkond, probleemid ning võimalused omaalgatuslikele kultuuripraktikatele Lõuna-Eestis? Kokkusaamise teemaks ongi Eesti kultuuripoliitika regionaalne mõõde võrguajastul ja urbaniseeruvas maailmas, kugeograafiline asukoht kaotabjärjest enam tähtsust.

Tiheda programmiga töise sümpoosioni raames uuritakse nii korraldustöö kitsaskohti, läbipõlemisfaktoreid kui ka ääremaastumist. Üldise teoreetilise konteksti loovad Egge Kulbok-Lattiku ja Aet Annisti ettekanded, regionaalse kultuurikorralduse mehhanismidele heidavad valgust Põlva ja Võru maavalitsuste kultuurijuhid. Omaalgatuslike kultuuripraktikate vajadusi kaardistavad ning kogemusi jagavad Madis Mikkor, Hendrik ja Kadi Noor (Sänna kultuurimõis), Lemmit Kaplinski (NELK, Tartu), Imbi Paju (kirjanik ja produtsent, Võtikvere raamatuküla), Rael Artel, Kaisa Eiche (ART IST KUKU NU UT), Helen Tammemäe (vabakutseline kultuurikorraldaja, Müürilehe peatoimetaja), Anders Härm (EKKM, Tallinn), Kauksi Ülle ja Evar Riitsaar (kirjanik ja kunstnik, Halas Kunn asutajad), Siiri Kolka (MoKS), Mari Kartau (kunstikriitik ja kuraator), Oove Allmaa (Meleski kultuurivabrik), Raul Oreshkin (Tartu loomemajanduskeskus) jt.

Rahvusvahelise liini toob sisse Soome rühmituse Mind Less Company statistilis-kunstiline etteaste, mis on üks osa nende Lõuna-Eesti linnades toimuvast performance’i-seeriast. Saksa liidumaade kultuuri rahastamist tutvustab Ilona Trimborn-Bruns Baden Württenbergist ja üleeuroopaliste organisatsioonide toimimisest kõneleb Trans Europe Halles võrgustiku näitel Birgitta Persson.

Sümpoosion “Käsi, mis sind toidab” on katse panna koos rääkima uurijad ja praktikud ning luua sõltumatutele kultuurikeskustele ja -initsiatiividele platvorm tihedamaks omavaheliseks suhtluseks. Toimuva arutelu käigus otsitakse lahendusi kerkinud teemadele ning kavandatakse edasisi samme ja tegevusi. Sümpoosioni tulemite põhjal on kavas esitada valdkonna esindajate pöördumine riigi kultuuripoliitika aluste koostajatele.

Ettevõtmise eestvedajateks on Egge Kulbok-Lattik (tel. 58 180 723), Madis Mikkor (tel55587222) ja Maarin Ektermann (tel. 555 20 882).

Rohkem infot kogu ürituse kohta ning päevakava:
http://collegiumfestum.wordpress.com/2012/07/26/moostes-arutletakse-omaalgatuslike-kultuuripraktikate-teemal/

One thought on “Moostes arutletakse homme omaalgatuslike kultuuripraktikate teemal”

 1. Paul Tammert
  Saagu, saagu, ma sajatan:
  Tuli, põleta tuhaksi
  Toompea kantsi kavatsused
  Rahvast raudu raiuda
  orjapõlve ohkamaie,
  viletsusse vaakumaie,
  teiste lustisid leinama.

  Saagu, saagu, ma sajatan;
  Anna tarkust Toompea tarre
  muiststete talude tarkusest:
  et ei laastutuli kesta,
  laenuleib ei laiene.
  Võõras elujärg ei anna
  ande meie põllule.

  Saagu, saagu, ma sajatan:
  Kuid kui kauge vägi võidab
  rahva rahapainesse,
  saagu kõik, kes kuidagigi
  panid oma panuse
  igavesti ära neetud
  viimse sugupõlveni.

  Saagu, saagu, ma sajatan:
  Siis tema sugu saab sugetud
  äraandjaks äraneetud.
  Jääb tema pimedus pilkaseks,
  kõrvadki kuulmiseks suletud,
  meeled need muutuvad meeletuks,
  marud ja taudid neid tabavad.

  Saagu, saagu, ma sajatan;
  See, kes on osutand ohule,
  samas saab hiilgusse tõstetud,
  aujärjele aidatud.
  Tema jääb meitele meeltesse,
  sügava südamepõhjani
  kauniks kui kevadepäikene.

  Saagu saagu, ma sajatan:
  Sajatus sadagu sajandi,
  targutus tuhande aastani,
  Halb, et mälus meeles püsiks,
  hea veel tuhat kauemgi.
  Sestap mina siin sajatan,
  vandesõnaga vannutan https://www.facebook.com/events/246014675515183/

Kommenteerimine on suletud.