Seitsmndal ökofestivalil peetakse liblikalaagrit ja ehitatakse väiketuulikut

Seitsmes ökofestival “Rohelisem elu” toimub tänavu 16.-20. augustil. Viie päeva jooksul oodatakse rohemeelseid ja loodusesõpru Põlvamaa erinevais paigus toimuvatesse õpitubadesse, loodusretkedele ja seminaridele ning festivali perepäevale, mis toimub 19. augustil juba traditsiooniliselt Karilatsis, Põlva Talurahvamuuseumi murusel õuealal.

Tänavune festival pöörab enam tähelepanu alternatiivsetele energialahendustele. Nii käsitletakse seminaril “Rohelise energia maja”, mitmeid energiasäästlike hoonetega seotud teemasid ning külastatakse ka Põlvasse ehitatavat passiivmaja.

Mooste mõisa meistrite hoovis toimub väiketuuliku ehitamise töötuba, mille raames valmib täiesti töötav väiketuulik kodumajapidamises kasutamiseks. Tuuleenergia teemasid käsitletakse ka festivali perepäeval, kus Eesti Tuuleenergia Assotsiatsioon korraldab näituse ning saab vaadata filmi Šotimaa kogukonnast, kes muutis oma energiaprobleemid võimalusteks ning on eesmärgiks võtnud täielikult jäätme- ja CO2-vaba kogukonna loomise. “Keskkonna ekspluateerimisele orienteeritud elukorraldus ei saa ju igavesti kesta ning seepärast otsime ka Põlvamaal rohelisemaid ja säästvamaid alternatiive,” kinnitas Põlva maavanem Ulla Preeden. 

Elava looduse sõbrad on oodatud ökofestivali liblikalaagrisse ning vähipüügiööle, ulukite jälgi aetakse Nohipalus õpperetkel, Georg Aher viib huvilised botaanilisele õpperetkele ning RMK rahvas tutvustab loodusesõpradele mitmel retkel metsi ja maastikke.

Et tänane maailm seisab silmitsi globaalsete majandus- ja keskkonnaprobleemidega, siis otsitakse neile kestlikke ja keskkonda hoidvaid lahendusi ka haridusvallas. Seminaril “Roheline kool” tutvustatakse Rosma kooli kogemusi nii loodushariduse andmisel kui ka maheda ja kohaliku koolitoidu pakkumsel.

Kõik algab siiski mõtlemisest. Mõttemustrite muutmiseks, elukorralduse üle mõtisklemiseks ning paremate lahenduste leidmiseks toimub ökofestivali lõkkeloeng koos Anu-Mall Naaritsa, Aivar Ruukeli ja Indrek Maripuuga. Arutletakse koos, kas tänane peavoolu elukorraldus, mida iseloomustab lähenemine “rohkem on parem”, on mõistlik.

Lisaks nimetatule oodatakse külalisi veel piirdeaedade rajamise ja ökokogukonnale ülemineku kogemusi jagavasse õpituppa, looduskosmeetikat valmistama, hobimesindust uudistama ning hubast õhtupiknikku veetma koos ilmselt Eesti suurima laulja Mait Trinkiga. Registreerimine ökofestivali üritustele on avatud veebis www.ecofest.ee

Festivali perepäeval, 19. augustil saab kogeda rohelist elulaadi ja uurida lähemalt keskkonnateemasid. Avatud on rohe-, mahe-, muhe-, toidu- ja näputurud. Perepäeva muusikalise meelelahutuse eest kannavad hoolt ansambel NOORKUU ja lõõtsamehed. Kaasa saab lüüa meisterdadamise tubades, õppida loodusvärvide keetmist või koos Tartu Mänguasjamuuseumiga mänguasju valmistada. Avatud on taimenäitus ning tundma saab õppida jäätmete taaskasutuse teekonda. Perepäeva programmis löövad kaasa ka mitmed loodus- ja keskkonnaorganisatsioonid nagu RMK, Keskkonnateenistus, Roheline Värav, Tartu Keskkonnahariduse Keskus, Säästva Eesti Instituut jpt.

Ökofestivali projektijuht Ulla-Maia Timmo sõnul on seekordse festivali programm sisukalt tihe: “Festivali õpitoad, seminarid, retked ja talgud mahuvad viie päeva sisse ning lisaks pakuvad mitmed Põlvamaa külastuskohad ja turismiettevõtted sel ajal keskkonnateemaga haakuvaid üritusi. Näiteks maanteemuuseumis Roheline Tee ja Roheline Linn, Süvahavva külas toimub Roheline Päev rohevahetuse ja kogukonnalaadaga ja palju muud põnevat. Koostöös Säästva Eesti Instituudiga rakendatakse ökofestivalil korraldamisel keskkonnajuhtimise põhimõtteid ja esmakordselt Eestis arvutatakse välja suurürituse ökoloogiline jalajälg,” lisas Timmo.

Põlvamaa ökofestival “Rohelisem elu” viiakse läbi eesmärgiga kujundada inimeste väärtsuhinnanguid keskkonnahoidlikumaks, populariseerida säästvat eluviisi kui ainuvõimalikku jätkusuutlikku arenguteed ning tugevdada Põlvamaa kui rohelise maakonna identiteeti.

Ökofestivali korraldab SA Põlvamaa Arenduskeskus koos Põlva Maavalitsuse ja Põlvamaa Omavalitsuste Liiduga. Festivali toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Info edastas maakonnaportaali www.polvamaa.ee toimetaja Reeli Kork