Ristna teeb visiidi Kunda sadamasse

Sel nädalavahetusel teeb Ristna visiidi Kunda sadamasse. Patrull-laeva saab külastada laupäeval, vahemikus kell 10:00-15.00.Ristna viibib Kunda sadamas Mereväe ja Kaitseliidu Meredivisjoni ühise projekti raames, mille eesmärgiks on välja õpetada merekaitseliitlasi, kelle ettevalmistus võimaldab edukalt osaleda merelises riigikaitses.

EML Ristna projekt on Kaitseliidu Meredivisjoni peamisi tegevusi, mille eesmärgiks on välja õpetada merekaitseliitlasi, kelle ettevalmistus võimaldab edukalt osaleda merelises riigikaitses. Lisaks individuaalsetele ja kollektiivsetele harjutustele viiakse ellu ka mitmeid kaitsepoliitilisi ülesandeid. Näiteks Eesti ja tulevikus ka teiste Läänemereriikide (väike)sadamate külastamine ja Eesti riigikaitse tutvustamine, sealhulgas viisakusvisiidid ja „avatud laev“üritused.


EML Ristna on 1999. aastal Soome Mereväelt kingitusena saadud ja 1957.a. ehitatud patrull-laev, millel pikkust 34 m, laiust 5,6 m, süvist 1,8 m ning kiirust kuni 15 sõlme. Meeskonnas on kuni 19 liiget, millest mõned kohad on mehitatud Eesti Mereväe ohvitseride ja allohvitseridega. Ristna on põhiliselt kasutuses merekaitseliitlaste õppelaevana. Lisaks väljasõitudele korraldavad Meredivisjoni liikmed laeval ka hoolduspäevi, mille raames kaitseliitlased laeva remondivad ning mitmesugust varustust hooldavad. Hoolduspäevadega tagatakse laeva valmisolek väljasõitudeks ning meeskonnaliikmete oluliselt suurem teadmine asjade (nt päästevarustuse) asukohast laevas.

Kaitseliidu Meredivisjon on Tallinna maleva allüksus, mis on keskendunud peamiselt merelise riigikaitse sooritamisele koostöös Mereväega: korraldatakse Eestit külastavate välisriikide sõjalaevade visiite, mille raames on Meredivisjoni ohvitserid teenistuses kontaktohvitseridena.

Teise olulise valdkonnana korraldatakse aastaringset väljaõpet EML Ristnaga, kus lisaks sõitudele korraldatakse ka loengu- ja hoolduspäevi, millega tagatakse meeskonna ja laeva valmidus ohutu meresõidu praktiseerimiseks. Samuti mehitatakse erinevatel miinitõrjeoperatsioonidel (Open Spirit, Amber Sea jt) ametikohti nii staabis (kaldatoetus) kui laevadel. 2011. aastal alustati koostööd Politsei- ja Piirivalveametiga merepääste alal, kui osaleti sellealasel õppusel. Koostöö on jätkumas ka 2012. aastal, kui augustis toimuval kõrgetasemelisel merepäästeõppusel BIG BOAT 2012 osaleb mitukümmend kaitseliitlast.