Algas mastaapne kodanikupäeva viktoriin

Eile hommikul avanes Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed (MISA) kodulehel www.meis.ee üheksandat aastat järjest populaarne kodanikupäeva viktoriin, mille motoks on tänavu „Kodanikuks kasvanud“.

Eelkõige eesti ja vene õppekeelega üldhariduskoolide 7.-12. klasside ja üldkeskharidust andvate kutsekoolide õpilastele mõeldud viktoriini eesmärk on suurendada noorte teadmisi Eesti Vabariigi põhiseaduslike institutsioonide, inim- ja kodanikuõiguste, vabaduste ja kohustuste osas.

„Eelmistel aastatel on kodanikupäeva viktoriinidest kokku osa võtnud ligi 30 500 õpilast, kes on vastanud selle aja jooksul enam kui 400 küsimusele ning iga aastaga on osalejate arv kasvanud, jõudes mullu enam kui 5200 osalejani,“ selgitas MISA keelekümblusüksuse koordinaator Toivo Sikk viktoriini mastaapsust.

Siku sõnul kasutatakse viktoriine aktiivselt ka hiljem ning näiteks viktoriinide juurde kuuluvad selgitavad õppematerjalid on leidnud rohket kasutust ühiskonnaõpetuse tundides.

Viktoriin on eestikeelne ning on MISA kodulehel vastamiseks avatud kuni 27. novembri südaööni. Tänavu on esmakordselt vastajatele väljakutseks ka videoküsimused ning kokku on 50 küsimusele aega vastata 60 minutit. Õiged vastused, vastuste tugidokumendid ja kõikide vastajate viktoriini tulemused avaldatakse MISA kodulehel alates 28. novembrist kell 10.00.

Viktoriini parimad vastajad selgitatakse välja viies kategoorias – eesti ja vene õppekeelega koolide 7.-9. klasside õpilased, eesti ja vene õppekeelega gümnaasiumide 10.-12. klasside õpilased ja kutseõppeasutuste õpilased. Auhinnatakse ka viktoriinist suurima osavõtuarvuga koole. Tänavu osutatakse tähelepanu ka õpetajatele, kes aastate lõikes on teinud koolides õpilastega sisukat kodanikuhariduse alast tööd ning toonud neid kodanikupäeva viktoriini juurde.

Varasemate aastate viktoriinide materjalidega saab tutvuda MISA veebilehel www.meis.ee/kodanikupaeva-viktoriin. Viktoriini läbiviimist rahastab Haridus- ja Teadusministeerium.

Lisainfo:
Toivo Sikk
Keelekümblusüksuse koordinaator
Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed
Tel 659 9850
E-post toivo.sikk@meis.ee

Meelika Hirmo
Kommunikatsioonijuht
Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed
Tel 659 9031
GSM 504 1258
E-post meelika.hirmo@meis.ee