Algab projekt Käsitööga tööle 2

 Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia projekt „ Käsitööga tööle 2” alustab septembris tootearenduse ja ettevõtluse koolitusi kuues Eesti piirkonnas: Kärdlas, Pärnus, Rakveres, Tartus, Viljandis ja Võrus. Projekti tegevuste kaudu saavad osalejad uusi teadmisi kohalikust käsitööst kui loomemajanduse ühest olulisest valdkonnast ja võimaluse täiendada oma tootearenduse alaseid oskusi. Projekti eesmärgiks on ette valmistada  potentsiaalseid kohalikke väikeettevõtjaid ja aidata töötutel käsitööoskustega inimestel konkurentsivõimelistena tööturule naasta. 

 Koolitustele oodatakse käsitööd oskavaid aktiivseid inimesi, kes on hetkel töötud. Projektis võivad osaleda ka väikelapsega kodus olevad vanemad, kui lapsehoolduspuhkusel on viibitud üle poolteise aasta. Igas eelpool nimetatud piirkonnas moodustatakse õppegrupp suurusega kuni kümme inimest. Üks koolitusperiood kestab seitse kuud – septembrist märtsi lõpuni. Projekt kestab kolm aastat ning igas piirkonnas moodustatakse koolitustel osaleda soovijatest septembri alguseks uus töörühm.
 
Koolitusperiood on jagatud kolmeks põhiteemaks: tootearendus, ettevõtluskoolitus ja IT-alane erikoolitus toodete turustamiseks internetikeskkonnas. Tootearenduse alaste teadmiste ja oskuste omandamise praktiliseks väljundiks on aidata igal õppijal valmistada personaalse käsitöö väikeseeriatoodangu näidiseid, tehes seda suurte kogemustega kunstnikest koolitajate juhendamisel. Tootearenduse koolitused toimuvad alates septembrist kaks korda kuus kontaktõppena ning õppetsüklite vahelisel ajal iseseisva individuaaltööna. Tootearenduse koolitusega tihedalt seotud ettevõtluskoolitust viib läbi Tartu Ülikooli Ettevõtluskeskus . Koolitus keskendub loomemajanduse spetsiifikale ning aitab koolitatavatel alustada käsitööalase ettevõtlusega. Väikeettevõtjana tegutsemise algusfaasis on projektis osalejatel kuni kuue kuu jooksul võimalik kasutada ka ettevõtlusmentori abi. Õppetsükli lõpetab konkreetse internetikeskkonna kasutamise koolitus, kus tutvustatakse uusi käsitöötoodete turustamise võimalusi.
 
Koolituse teeb eriti tõhusaks Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu vabatahtlike kohalike käsitööspetsialistide osalemine. Kogenud tegijad toetavad koolitatavaid tootearenduskoolituste käigus tekkivate konkreetsete käsitööoskustega seotud probleemide lahendamisel. Mardilaadal toimuv koolitus võimaldab osalejatel saada ülevaate Eesti käsitööturu hetkeolukorrast ning aitab kaardistada koolitatavate tooteideede turusuutlikkust ja konkurentsivõimet.