Kaika suvõülikuul tulõ Kanepin

XXII Kaika suvõülikuul tulõ 12.–14. põimukuul Kanepin. Süümine om Kanepi gümnaasiumi söögimajan, maada saa Kanepi gümnaasiumi klassiruumõn. Terve suvõülikooli ao om näütüse seldsimajan ja koolimajan: Kalve Toomas, Vidila Valli, Kanepi naiskäsitüü jt.

Süümises piät hindäst kimmähe teedä andma Sillamäe Üllele (ylle.sillamae@gmail.com, tel 5561 2427) kõgõ ildampa 7. põimukuu õdakus. Kiä hinnäst ette kirja pand, mass kolmõ päävä söögi iist 15 €, latsilõ (kooni 10 aastat) mass süümine 8 €. Kirjapandmalda tulõ säitsme söögikõrra iist massa 17 €, latsil 10 €. Egä päiv vallalõ ka väiku puhvõt seldsimajan, kon saa mekki Kanepi valla seldsi naisi tettüid süüke.

Telgikotus om spordiplatsi pääl, kost koolimaja mano om 50 miitret.

KAVA

Riidi, 12. põimukuu päiv

12.00 – tulõjidõ kirjapandminõ Kanepi seldsimajan (Weizenbergi 31)
13.00 – lõunasüük
14.00 – suvõülikooli alostus. Tervütüse, sõnavõtmisõ

Kõnõlõmisõ Kanepi aoluust ja kultuuriluust:

15.00 – Kõivupuu Marju «Midä ja kedä Kanepi rahvas vanast usksõ?»
15.30 – Hirvlaane Milvi «Käpe naasõ Kanepi kihlkunna kultuuriluun»
16.15 – Kõivu Ele «Kanepi naiskäsitüü, rahvarõiva»
16.45 – Laili Margit «Kanepi kerigu aoluust»
17.15 – «Juhan Weizenbergi kirä esäle» (Tagla Tähte ja Pettai Külli opilasõ)
18.00 – muusõumitunn koolimajan (Pettai Külli)

Latsilõ 15.00-18.30 tegemise kotussõ pääl

19.00 – õdagusüük

20.00 – Tamra Kaidu kerigukontsõrt
20.00 ja 22.00 – Vidili Vaidu filmi Kanepi kultuuriluust ja ümbrekunnast
22.00 – regilauluõdak seldsimajan (Kalla Urmas jt)

Puulpäiv, 13. põimukuu päiv

8.00 – hummogusüük

Kirändüs-kultuurilidsõ teema:

9.00 – Elleri Kalle «Võro kiil ja muu sarnadsõ väikukeele maailman»
9.30 – Ruitlasõ Olavi «Võrokiilne massikultuur»
10.00 – Kauksi Ülle «Etendüskunst-edendüskunst»
10.30 – Kronbergi Janika «Karl Ast-Rumor»
11.00 – Kama Kaido «VKKF sünd ja alostus»
11.30 – Arotus
12.15 – Kanepi Raamatukülä avvuhinna «Kanepine hamõ» saaja välläütlemine
13.00 – lõunasüük
14.00 – Hirvlaane Milvi juhata jalotaminõ Kanepi alõvin ja kalmuaian
15.30-18.00 – bussireis Kanepi–Koorastõ kandin

Latsilõ 9.00-12.30 tegemise RMK Erästvere keskusõn (Saarõ Pilvi)

14.00-17.00 – käelise-kunstilidsõ tegemise kotussõ pääl
18.00 – õdagusüük
19.30 – Rahmani Jani etendüs «Varetepalu» Koorastõ Suurõjärve veeren, mängvä Kanepi seldsimaja näütlejä ja segäkuur (Koorastõhe saa bussiga)
22.00 – simman: Laube Kadri ja sõbra

Pühäpäiv, 14. põimukuu päiv

8.00 – hummogusüük

Luudusõteema:

9.00 – Saarõ Evar «Kanepi kotussõnime»
9.30 – Kalla Urmas «Kuis võrokõsõ tsirkõ kutsva?»
10.00 – Sellise Urmas «Kotkad Lõuna-Eestis ja lähiümbruses»
10.30 – Kuuba Rainer «Midä raotas ja ku pall’o raotas?»
11.00 – Rohu Urmas «Looduskauni maastigu Kanepi kihlkunnan»
11.30-12 – Soosaare Tiit «Kuis kasus tüüstüslik kanep, mis tuuga tetä saa?»
12.30 – lõpõtaminõ

Latsilõ 9.00-12.30 tegemise Mesipuu talun

13.00 – lõunasüük

Teedüs: Sillamäe Ülle (ylle.sillamae@gmail.com, tel 55612427) ja Margna Epp (hinokad@gmail.com, tel 5144718).

Share via
Copy link
Powered by Social Snap