Kogupere konverentsil sõnastati teesid „Terve kool“

Kogupere konverentsil osales 135 suurt ja väikest inimest. Foto: Rosma Haridusselts
Põlva külje all Rosmal toimus laupäeval, 21. mail III kogupere konverents “Head valikud hariduses. Terve kool”, millel osalenud inimesed sõnastasid meeldetuletuse haridusametnikele, omavalitsustele ja lapsevanematele. Rosma Haridusseltsi ja Eesti Lastevanemate Liidu korraldatud konverentsist võttis osa kokku 135 inimest ja päeva lõpus loeti ette teesid „Terve kool“, mis rõhutavad kooli ja kogukonna koostöö vajadust.

Lavastaja Ain Mäeots, kes päeva juhtis, luges lõpuringis ette teesid, mis toovad esile tihedama koostöö vajaduse vanemate, omavalitsuste ja haridusametnike vahel. „Kool on terve ühiskonna alus ja läte. Terve kool algab avatusest, aktsepteerimisest ja koostööst ning käsitleb õpilasi, õpetajaid ja vanemaid võrdsete osalistena hooliva ja toetava kasvukeskkonna loomisel. Kool tähendab tervet kogukonda, mille keskmes on nii laste kui vanemate füüsiline, vaimne ja hingeline areng,” öeldakse III kogupere konverentsi lõppdokumendis. „Terve kooli ja toetava kasvukeskkonna loomine nii lastele kui täiskasvanutele on meie enda kätes – see algab iga inimese igapäevastest teadlikest valikutest. Ainult nõnda saame muuta meid ümbritsevat reaalsust, et jõuda hoolivama ja tasakaalukama elukeskkonnani.”

Kolmandat aastat peetava kogupere konverentsi eesmärk on olnud algusest peale vaadata terve pilguga haridusmaastikul toimuvale ning kutsuda hariduses toimuvatele muutustele kaasa mõtlema ja tegutsema rohkem lapsevanemaid. Kui esimesel korral oli fookuses terve laps ja teisel aastal terve pere, siis nüüd oli vaatluse all terve kool. Konverentsil osales koos vabatahtlikega kokku 135 inimest: 87 täiskasvanut ja 48 last.

Esinejatena astusid üles Vanalinna Hariduskolleegiumi asutaja Kersti Nigesen, Tartu Waldorfgümnaasiumi lapsevanem Mati Valgepea, Johannese Kooli Rosmal õpetaja Külli Volmer, Eesti Maaülikooli Rohelise Ülikooli projektijuht Kadri Kalle ja Erakool Läte üks asutajaid Urmas Keller, aruteluringi vedas loodusehitaja ning Rosma Haridusseltsi lapsevanem Jaanus Viese. Paralleelselt ettekannetega toimusid tegevused nii kooliealistele lastele kui noorematele, kelle päralt oli waldorflasteaed Täheke.

MTÜ Rosma Haridusselts ühendab Johannese Kooli Rosmal (põhikool) ja waldorflasteaeda Täheke. Mõlemad asuvad Põlva võrupoolse külje all Rosma külas Päkamäe kõrval. Koha vaimu on kujundanud siia 19. sajandil rajatud külakool, kus 1885. aastal sündinud Eesti kooliuuendaja Johannes Käis ning 1990. aastast tegutsev waldorfkool. Johannese Koolis Rosmal õpib täna 48 õpilast ja waldorflasteaias Täheke käib 28 last. Rosma Haridusselts on Kagu-Eesti piirkonnaülene haridusasutus, mis pakub valikuvõimalust hariduses kokku 11 omavalitsusest pärit peredele.

Waldorfharidust kirjeldatakse kui hetkel suurimat ülemaailmset sõltumatute koolide liikumist. Euroopas ja maailmas on 65 riigis ligikaudu 1000 waldorfkooli ning 2000 koolieelse hariduse asutust. 100-aastase traditsiooniga waldorfpedagoogikat viljeletakse Eestis juba 21 aastat. Kaks vanimat waldorfkooli on Johannese Kool Rosmal ja Tartu Waldorfgümnaasium. Eestis tegutseb hetkel kuus waldorfkooli, kus õpib kokku üle 400 õpilase. Kõik waldorfkoolid on loodud lastevanemate initsiatiivil ja tegutsevad kodanikualgatuse korras.

Täiendav info: www.rosma.edu.ee


III kogupere konverentsi “Head valikud hariduses. Terve kool” lõppteesid

Kool on terve ühiskonna alus ja läte. Terve kool algab avatusest, aktsepteerimisest ja koostööst ning käsitleb õpilasi, õpetajaid ja vanemaid võrdsete osalistena hooliva ja toetava kasvukeskkonna loomisel. Kool tähendab tervet kogukonda, mille keskmes on nii laste kui vanemate füüsiline, vaimne ja hingeline areng.

Terve kool
• on terve kogukond
• koondub ühise idee ümber
• areneb pidevalt, usaldades muutusi
• hoolib inimesest ja innustab suhtlema
• aitab kujundada isiksuse väärtuste süsteemi
• äratab lapses lootuse ja annab tulevikunägemuse
• kindlustab lastele hooliva ja toetava kasvukeskkonna
• annab lapsele võimaluse läbida kasvamise ja õppimise tervikprotsess
• toetab nii laste kui täiskasvanute füüsilist, vaimset ja hingelist arengut
• võimaldab koos unistada, koos kavandada, koos töötada ja koos tähistada
• seab kaalumistest-mõõtmistest-hindamisest tähtsamaks igaühe arengu eripärad
• soodustab õpilaste, õpetajate ja vanemate koostööd ning ühiseid avastusi
• tagab võrdsuse kõigile osalistele, nii lastele, õpetajatele kui vanematele
• jääb algusest lõpuni kättesaadavaks igale lapsele
• tervitab kriise ja tuleb neist välja tugevamana
• usub koolivaimu toetavasse kaastoimesse
• eeldab asjaosaliste head tahet
• loob turvalise kodutunde
• pakub tervislikku toitu
• armastab ja naerab
• mängib ja elab

Terve kooli ja toetava kasvukeskkonna loomine nii lastele kui täiskasvanutele on meie enda kätes – see algab iga inimese igapäevastest teadlikest valikutest. Ainult nõnda saame muuta meid ümbritsevat reaalsust, et jõuda hoolivama ja tasakaalukama elukeskkonnani. Armastust ja rõõmu heade valikute tegemiseks hariduses!

III kogupere konverentsist osavõtjad: 87 täiskasvanut ja 48 last

Korraldajate ja osavõtjate nimel

Külli Volmer
MTÜ Rosma Haridusselts

Enn Kirsman
Eesti Lastevanemate Liit

21. mail 2011 Rosmal

Share via
Copy link
Powered by Social Snap