Imelidse Võromaa nime

Pärnaste Eve,
Võõpsu Tootsi Joosepi poja Karl Eduardi tütre Leida tütär

«Kost sa peri olõt?» – «Räpinält,» olõ ma iks ütelnü. Imä sündü Räpinäl, esä Leevakal. Vanavanõmpa ellivä Kõnnuh, Raiglah, Võõpsuh. Ku ma naksi otsma esivanõmpit kerkoraamatist (kõik om nüüt Internetih), tull’ vällä, et nä ellivä viil Rõugõh, Vahtsõliinah ja Urvastõh ja Tartomaal Võnnuh. Vanõmpit kerkoraamatit (inne Põh’asõta) olõ-õi alalõ, a võisõ arvada, et ega nä koskil kavvõmpal olõki-õi elänü.

Ku kerkoraamatit loet, sis 19. saandi lõpuh ja esiki algusõh olliva iks inämpidi tutva nime: Karl, Eduard, Johannes, Liisa, Maria, Miina. A vot ku jõudsõ 18. saandi lõpu mano, nakas’ tulõma nimmi, määntsit es olõ kuulnuki: Kärsna, Hann, Toots, Kaddo.

Ja ku ma sõs jõudsõ vanaimä vanaimä mano Kaamnitsalõ (Vahtsõliina khk), sõs midä aasta tagasi, toda imelidsempä nime ette tulliva ja ma naksi noid üles kirotama.

1670–1740 panti talorahva tütrikõlõ nimes (pääle Eva, Mai, Tiio jne) ka viil: Aal, Annisk, Barbo, Eddo, Emma, He(e)mja, Hebbo, Hedosk (Heddusk), Hekla, Hell (Hella), Hello, Hels, Hemmin, Hipp, Irrisk, Ivik, Jewa, Julo, Kaana (Kaena, Kaina, Kana), Kadde (Kaddo, Kaddjo), Kiso, Kulin (Kullin, Kulina), Kätto, Maddjo (Matto), Mal, Mal(l)ask, Mareth, Margit, Marina, Marrin, Marrisk (Marisk), Marrjo, Marva, Mas(s)in(a), Mata, Matraska, Matri, Nasta (Nata), Obbrushka (Obruka, Obrusk), Ochjm, Ogassa, Oksa, Oudotja, Pabbo, Paloka, Parask, Parbo, Pill, Polaka, Taarka, Tatto, Tekla, Thona, Toena (Tohna, Toina, Toona), Tooska (Toska), Topska, Tossa, Totta (Tota, Totte, Totti), Uhlka. Sekkä oll’ ka peenempit nimmi: Annken, Beata, Biritta (Birrith), Christina, Exinia, Giert, Helena, Helga, Ilse, Jacobina, Lotte, Sophie, Sow(w)i, Trowette, Ulrica, Walborg. Ja ma panni väega imes, et Kristin ja Triin omma ka nii vana nime.
Poiskõisilõ (pääle Jaani, Piitre, Hansu jne) panti nimes: Aber, Abra, Antik, Antjo (Antto), Gurga, Haaska, Hain, Hak, Hann, Hap, Hedo (Höödo, Hödor), Heetka, Henno (Heno), Hermik, Hero, Hetka, Hilep, Hilja, Hillat, Hink, Hint, Holde, Hoomka, Hoona, Horno, Huma, Hunn, Hõra, Hüino (Hünno), Ignas, Ivask, Jaaska, Jakkim, Janca, Jucal, Jucks, Juk, Jurka, Karp(a), Karrask, Keerd, Kersna (Kärsna), Kersten, Kliima, Kokke, Kri(i)sk, Kristow, Kärhö, Kärst (Kärsten), Laur, Leis, Leus, Lillo, Lucas, Magni, Magri, Manglus, Mango, Matz, Matt, Meks, Melesk, Meos (Meus), Mesk, Mesli, Metzen, Mikita, Mitra, Mockey, Mossa (Mosa), Märtsin, Müska, Müsli, Nafto, Nassar, Naum, Ohvelka, Olesk, Omelka, Onesim, Orde, Paal, Padam, Pali, Pantritt, Pentus, Perdo, Perend, Pertel, Perto, Petto, Pettrus, Poncra(s), Proska, Pöb (Pöp, Pööb), Pötto, Raddi, Remel, Rumask, Rämel (Rämmal), Rämman (Rämon), Rümask, Sawa, Semel, Semmo, Sirgu, Zopp(a), Taak(o), Tanjo (Tanno), Tarask, Tauts, Tenno, Tep (Teppa, Teppan, Teppask, Teppo), Teresk, Thode, Tim(m)usk, Timmo, Tirik, Toots, Towel, Trephan, Trogim (Trohhim), Tõnno, Tötha, Tyrikk, Ulask, Waanka, Waaska, Wabo, Waldo, Valentin, Wasa, Wassil (Wasso), Weddesk, Ylask, Zachar(ias). Peenempä nime olliva: Alex, Arckios, Argip, Baltzer, Bein, Bertel (Bartel), Bijirja, Bitka, Bärtel, Conrad, Didrich, Erick, Gabriel, Gert, Gottlieb, Klaus, Marc(o), Marlius, Philipp, Salomon.

Suur osa noid nimmi kuulsiva ummi kandjidõga üteh ja ildamp sääntsit inämp es pantagi.Väega ilosa nime olliva, a mis lännü, tuu lännü – egäl aol om uma muud, omma uma nime.

Mino esivanõmpa eläsivä Põh’asõa aigo Kunksillal, Kaamnitsal, Hainkasõl, Sülgäjäl, Lokotal, Nahal, Kõnnuh, Raadamal, Kastmekojah, Sikolah, Pessival, Meeksih, Tiidol, Matsil, Pääsnäl, Raiglah, Rõstnal, Suurõ-Viirksuh, Miilvah, Rebäsmäel suitsutarõh. Perepoja: Adam, 5 Adot, 2 Andret, Andres, 6 Hanssu, Hedo, Hint, 5 Jaaku, 7 Jaani, Jakob, Johann, Juhan, Jurka, Jüri, Kert, 2 Mikku, 2 Märti, 2 Paapu, 2 Peedot, 2 Peepu, 3 Peetrit, Peets, 2 Petrust, Pööb, Rein, Tannil. Ja peretütre: 10 Anne, Annik, 3 Anno, Ello, Eva, Hello, Hels, 2 Kaddet, Kaddo, 2 Liisot, 2 Madlit, 4 Maid, Mari, Tiio.
Kõiki ma viil ei tiiäki.

Uma Leht

Share via
Copy link
Powered by Social Snap