Lasteabi infotelefon ootab abi vabatahtlike võrgustiku moodustamiseks

Üle – Euroopalise kadunud laste telefoni 116 000 raames on vaja Eestis moodustada vabatahtlike võrgustik eesotsas lasteabiaktiivsete vabatahtlike võrgustiku juhtidega.

2006.aasta lõpus kiitis EL liikmesriikide esindajatest koosnev sidekomitee heaks eelnõu, mis käsitleb kombinatsiooniga 116 algavate telefoninumbrite reserveerimist sotsiaalset väärtust omavate ühtlustatud teenuste jaoks Euroopas. Sama otsusega anti 116 000 kadunud laste abitelefoni käsutusse. Numbri haldajaks on Sotsiaalministeerium ja teenusepakkujaks MTÜ Eesti Abikeskused. Piiriülesed kadunud laste juhtumid on juba praegu ning muutuvad pidevalt Euroopa Liidu raamistikus üha tõsisemaks. Piirikontrolli likvideerimise tõttu Shengeni raamistikus ning sellega kaasneva liikumisvabaduse tõttu on mitmete ära jooksnud või röövitud laste juhtumid puudutama hakanud rohkem kui ühte geograafilist territooriumi. Loe edasi: Lasteabi infotelefon ootab abi vabatahtlike võrgustiku moodustamiseks

Noorte ettevõtlikkust toetav võrgustik sai aastaseks

Unistused_ellu_LOGO_260x260Aasta on möödas päevast, kui Kaubanduskojas sündis noorte ettevõtlikust toetavate ja innustavate ettevõtete koostöövõrgustik „Unistused ellu!“.

Praegu on  võrgustikus 93 liiget ehk partnerit, kes kõik peavad oluliseks ühiskonna suuremat panustamist järelkasvu. Lastele ja noortele suunatud toetustegevustega annab iga partner sellesse oma panuse. Oma kogemusi laste ja noortega jagades antakse oma panus ettevõtlikkuse kasvu.

Võrgustiku partneritel on väga palju häid näiteid erinevate ettevõtlikkust tõstvate toetustegevuste ja algatuste kohta. Kõige rohkem tegevusi on suunatud laste ja noorte juhendamisele ja oma ettevõtte või eriala tutvustamisele. Palju korraldatakse võistlusi ja konkursse. Pakutakse ka praktika- ja hooajalisi töökohti, tehakse koolitusi ja koostatakse oma valdkonna õppematerjale. Ligi pooltel võrgustiku partneritel on välja kujunenud pikaajalised lastele ja noortele suunatud tegevused, kümnendik partneritest teevad haridusasutustega väga põhjalikku lepingulist koostööd.

Esimese võrgustiku tööaastaga on kodulehele koondanud palju infot nii ettevõtliku õppe kui ka ettevõtete toetustegevuste ja algatuste kohta. Igal partneril on oma lehekülg toetustegevuste ja eesmärkide tutvustamiseks. Kõiki partnereid saab otsida ja filtreerida nii toetustegevuste kui ka asukoha järgi. Lisaks on kodulehel eraldi andmebaas algatustele  – need on eraldi projektid ja programmid, mis võivad olla loodud nii võrgustiku partnerite kui ka noorte endi poolt ja  millest saavad kõik huvilised osa võtta. Samuti saavad partnerid sealt leida algatusi, mida toetada või millega koostööd teha. Kõige selle huvitava jagamiseks saadetakse kord kuus partneritele ja ka teistele huvilistele võrgustiku uudiskiri.

Võrgustiku järgmine seminar toimub 23. mail.

Selle aasta alguses moodustati asutajatest ja võrgustiku aktiivsematest liikmetest „Unistused ellu!“ Nõukoja  – organi, mis toetab ja nõustab võrgustiku tegevuse kavandamist ja läbiviimist. Nõukoja liige on eelkõige ekspert ja ideede generaator, kes on võrgustiku tegemistega hästi kursis ja on ka võrgustiku kontaktisikuks oma piirkonnas.

Tallinnas loodi Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik

Riinu Lepa

Kolmapäeval, 11. aprillil allkirjastasid 19 organisatsiooni MTÜ Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku asutamislepingu. Sotsiaalse ettevõtluse valdkond on kiirelt kasvav ja arenev ning ühiskonda positiivselt mõjutav, seetõttu leiti asutamiskoosolekul ühiselt, et tegemist võib olla algusega järgneva kümnendi suurimale eduloole.

Võrgustiku eesmärgid on sotsiaalsete ettevõtete arvu, suutlikkuse ja mõju suurendamine Eestis ning sotsiaalse ettevõtluse kui tegevusvaldkonna väärtustamine meie ühiskonnas.

„Võrgustik hakkab tegutsema nii liikmes- kui eestkosteorganisatsioonina. See tähendab ühelt poolt liikmeskonna informeerimist, innustamist ja nõustamist, teisalt aga soodsa keskkonna loomist alustavatele ja tegutsevatele sotsiaalsetele ettevõtetele,“ selgitas võrgustiku loomise projektijuht Riinu Lepa. „Meie sihiks on olla valdkonna arendaja ja kõneisik.“

Võrgustik koondab enda ümber lisaks sotsiaalsetele ettevõtetele ka sotsiaalse ettevõtluse huvilisi ja organisatsioone, kes on sotsiaalseteks ettevõteteks alles kujunemas. Esialgu on võrgustikul 19 liiget, kuid liikmekandidaatide, huviliste ja partnerite ring on üha kasvamas. Loe edasi: Tallinnas loodi Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik

Eestis luuakse sotsiaalseid ettevõtteid ühendav võrgustik

Kolmapäeval, 11 aprillil kõneleb Tallinnas Šotimaa sotsiaalsete ettevõtete võrgustiku loomise kohgemustest selle eestvedaja Colin Campell. Põnev välisesineja on olnud kaheksa aastat Šotimaa sotsiaalsete ettevõtete võrgustiku arendusjuht (Social Entrepreneurs Networks Scotland – www.senscot.net). Senscoti töö tulemusena kohtuvad ideede ja kogemuste vahetuseks järjepidevalt üle 350 aktiivse sotsiaalse ettevõtte. Kuidas  iga ettevõte võrgustiku tegevusest praktilist kasu saab? Kõige kasulikumad õppetunnid Eesti jaoks seminaril välja sõelutaksegi.

Kell 11 Tallinnas Eesti Puuetega Inimeste Koja saalis algaval kokkusaamisel asutatakse ka MTÜ Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik, kuhu on asutajaliikmetena oodatud kõik võrgustiku liikmena valdkonna arengusse panustamisest huvitatud sotsiaalsed ettevõtted.

Sotsiaalne ettevõtlus on põnev ja võimalusterohke ettevõtlusvorm, mille eesmärgiks on pakkuda lahendusi ühiskondlikele vajadustele. Esimesed sotsiaalse ettevõtluse põhimõtetel toimivad algatused alustasid Eestis tegutsemist juba 1990-ndatel aastatel. Läbimurre uute sotsiaalsete ettevõtete loomises, kasvus ja avalikkuse huvis selle teema vastu on toimunud paari viimase aasta jooksul.

Selle taga on eelkõige muidugi ettevõtete eestvedajate endi tubli töö, aga ka valdkonna arengu edendajate pingutused. Uus MTÜ aitab kaasa sellele, et enam  toetada praegusi eestvedajaid ning innustada looma uusi sotsiaalseid ettevõtteid. Muuhulgas on põletavateks küsimusteks näiteks erinevate toetusmehhanismide loomine (nii Euroopa Liidu kui siseriiklike vahendite abil) ja sotsiaalse ettevõtluse juriidilise regulatsiooni hõlbustamine.