Lastefond annab puuetega laste hoiu- ja teiste tugiteenuste rahastamise üle riigile

Alates novembrist hakkas sotsiaalkindlustusamet Euroopa Sotsiaalfondi toel rahastama senisest suuremas mahus sügava ja raske puudega laste tugiteenuseid nagu lapsehoid, tugiisiku teenus ja transport teenusele. Seoses sellega annab ka SA TÜK Lastefond puuetega laste hoiu- ja teiste tugiteenuste rahastamise üle riigile.

Senise 400-eurose toetuse kõrval panustab riik Euroopa Liidu rahade abil ühe lapse tugiteenuste jaoks ligi 5000 eurot aastas. Toetus on mõeldud kuni 17-aastaste (k.a) raske ja sügava puudega laste lapsehoiu- ja tugiisiku teenuse ning teenuste kättesaadavusega seotud transpordikulude eest tasumiseks.

Tugiteenuste pakkumiseks ühtsetel alustel üle kogu Eesti korraldas sotsiaalkindlustusamet sügisel riigihanke igas maakonnas teenusepakkuja leidmiseks. Selle tulemusena on hankelepingud sõlmitud kaheksa teenusepakkujaga, kellest kolm on varem Lastefondi toel tegutsenud sügava ja raske puudega laste hoiukodud.
Läbi aja on Lastefond toetanud hoiu- ja tugiteenustega seoses 93 sügava ja raske puudega last. Neist 85 said teenust fondi poolt rahastatud hoiukodudes. Sealjuures on fond hoiukodude tegevust toetanud kahe aasta jooksul kokku 86 513 euroga. Loe edasi: Lastefond annab puuetega laste hoiu- ja teiste tugiteenuste rahastamise üle riigile

Tartu linn toetab eakate hädaabiteenust

Tartu linnavalitsuse sotsiaalabi osakond sõlmis lepingu ASiga G4S, et  toetada hädaabiteenuse pakkumist üksi elavatele eakatele tartlastele. Linn võtab enda kanda suure osa teenuse kuumaksust.

Hädaabiteenus põhineb AS EMT poolt müüdaval spetsiaalselt eakatele disainitud mobiiltelefonil. „Isiku positsioneerimist võimaldav hädaabiteenus on Eestis praegu pakutavatest teenustest odavaim. Mobiiltelefoni kasutusvõimalused ja vajadusel päästemeeskonna saabumine annavad eakale inimesele  võimaluse oma probleemidest õigel ajal teada anda ja loovad talle vajaliku turvatunde,“ kommenteeris eakate ja puuetega inimeste hoolekandeteenistuse juhataja Indrek Sooniste

Spetsiaalselt eakatele mõeldud mobiiltelefon  ZTE S202, millel hädaabiteenus põhineb, maksab pensionärile 37 eurot. Telefoniostule lisaks tuleb sõlmida ka kõnepaketi leping. Odavamate kõnepakettide hinnad algavad 1,6 eurost.

14,64 euro suurusest hädaabiteenuse kuumaksust tasub Tartu linn 12 eurot. Toetuse saamiseks tuleb pöörduda linnavalitsuse sotsiaalabi osakonda.
Linn toetab sel aastal eakatele tartlastele hädaabiteenuse pakkumist ühtekokku kuni 5362 euroga.

Täiendav info ja taotlemise võimalused http://www.tartu.ee/index.php?lang_id=1&menu_id=2&page_id=4281