Lastefond annab puuetega laste hoiu- ja teiste tugiteenuste rahastamise üle riigile

Alates novembrist hakkas sotsiaalkindlustusamet Euroopa Sotsiaalfondi toel rahastama senisest suuremas mahus sügava ja raske puudega laste tugiteenuseid nagu lapsehoid, tugiisiku teenus ja transport teenusele. Seoses sellega annab ka SA TÜK Lastefond puuetega laste hoiu- ja teiste tugiteenuste rahastamise üle riigile.

Senise 400-eurose toetuse kõrval panustab riik Euroopa Liidu rahade abil ühe lapse tugiteenuste jaoks ligi 5000 eurot aastas. Toetus on mõeldud kuni 17-aastaste (k.a) raske ja sügava puudega laste lapsehoiu- ja tugiisiku teenuse ning teenuste kättesaadavusega seotud transpordikulude eest tasumiseks.

Tugiteenuste pakkumiseks ühtsetel alustel üle kogu Eesti korraldas sotsiaalkindlustusamet sügisel riigihanke igas maakonnas teenusepakkuja leidmiseks. Selle tulemusena on hankelepingud sõlmitud kaheksa teenusepakkujaga, kellest kolm on varem Lastefondi toel tegutsenud sügava ja raske puudega laste hoiukodud.
Läbi aja on Lastefond toetanud hoiu- ja tugiteenustega seoses 93 sügava ja raske puudega last. Neist 85 said teenust fondi poolt rahastatud hoiukodudes. Sealjuures on fond hoiukodude tegevust toetanud kahe aasta jooksul kokku 86 513 euroga.
Lastefondi tegevjuht Sandra Liiv tunneb suurt heameelt, et fond sai oma annetajate abiga kaasa aidata sügava ja raske puudega laste hoiuteenuse arendamisele. “On suur rõõm, et 2013. aastal suuremalt pildile toodud vajadus hoiuteenuse järele sügava ja raske puudega lastele sai 2014. aastal hoiukodude näol omale loogilise jätku. Saime algatada nii suure projekti, mille raames puudutasime otseselt üle 80 pere üle Eesti. Esialgsest koduse hoiu toetamisest kasvas välja koostöö spetsialistide ning entusiastlike inimestega, kes on oma südameasjaks võtnud puuetega laste ning nende perede heaolu eest seismise Eesti eri paigus. Võime julgelt öelda, et see on Lastefondi üks edukamaid projekte,” ütles ta.

Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond on üks vanemaid ja suuremaid üle-eestilisi heategevusorganisatsioone, mis on alates 2000. aastast annetajate abiga toetanud erinevatele haiglatele seadmete soetamist ning sadu eriravi või -hooldust vajavaid lapsi ja nende peresid kokku ligi kolme miljoni euroga. Lastefondi vahendusel on võimalik haigeid lapsi aidata hakates püsiannetajaks aadressil http://lastefond.ee/annetajale/pusiannetus.

Merili Kärner