Rõuge noorteklubi valiti Euroopa Noorte maakondlikuks partneriks

Alates 1. veebruarist 2013 on programmi Euroopa Noored maakondlikuks partneriks Võrumaal noorsooühing Rõuge noorteklubi.

Partneri eesmärgiks on infotöö, nõustamis- ja koolitus- ning vajadusel muude tegevuste kaudu informeerida oma maakonna noori ja organisatsioone programmi Euroopa Noored võimalustest ning toetada neid taotluste esitamisel SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroole.

Programm Euroopa Noored toetab 13-30-aastaste noorte omaalgatust ja rahvusvahelist koostööd. Toetust on võimalik taotleda ka välismaal vabatahtlikuna tegutsemiseks, organisatsioonidel välisvabatahtliku vastuvõtmiseks ja noorsootöötajatel rahvusvaheliseks
enesetäiendamiseks. Rahastatakse noortevahetusi, -algatusi, -seminare, demokraatiaprojekte, Euroopa vabatahtlikku teenistust ning koolitustegevus- ja võrgustikuprojekte.

Järgmised taotlustähtajad projektitaotluste esitamiseks Euroopa Noored Eesti büroosse on 1. mai ja 1. oktoober.

Rohkem infot programmi võimaluste ja taotlemise kohta leiate aadressilt www.euroopa.noored.ee.

Lisaks igapäevasele projektide nõustamisele ja info jagamisele, viib noorsooühing Rõuge noorteklubi enne igat taotlusvoori läbi programmi tutvustavaid infopäevi, projektikirjutamise koolitusi ning mitmepäevaseid stimulatsioonikoolitusi, kus on võimalik jagada oma kogemusi ning õppida läbi praktilise läbitegemise.

Kontakti saamiseks kirjutage e-posti aadressil rouge.noorteklubi@gmail.com, kasutage skype´i (kasutajanimi rougeNK) või
helistage telefonil 53 40 3309.

Hakka vabatahtliku tegevuse valdkonna partneriks

Regionaalminister Siim Kiisler otsib vabaühenduste seast strateegilisi partnereid. Foto: Kodukant
Regionaalminister Siim Kiisler otsib vabaühenduste seast strateegilisi partnereid. Foto: Kodukant
Regionaalministri valitsemisala kuulutab välja avaliku konkursi vabaühenduse leidmiseks, kes osaleks strateegilise partnerina kodanikuühiskonna arengukava vabatahtliku tegevuse suuna elluviimises ja valdkonna poliitika kujundamises.

Regionaalminister Siim Kiisleri sõnul on strateegilise partneri otsimise eesmärgiks leida aktiivne kodanikuühendus, kellel on ekspertteadmised ning kokkupuude vabatahtlike ja neid kaasavate ühendustega. Tema sõnul on strateegiline partnerlus poliitika kujundamises üks kaasamise vorme ning selle kvaliteetseks läbiviimiseks on konkursi võitjale ette nähtud tegevustoetus kuni 32 000 euro ulatuses.

Strateegilisele partnerile pakutakse võimalust osaleda muuhulgas nii praeguse kodanikuühiskonna arengukava elluviimises kui valdkonna poliitika kujundamises osalemisest.

„Kõigile huvitatutele ligipääsetavuse tagamine on selliste konkursside juures väga oluline,“ rõhutas regionaalminister Siim Kiisler, „sellepärast korraldamegi avaliku konkursi.“ Avaliku konkursi soovitus tuleneb ka äsja regionaalministri valitsemisala tellitud ja Praxise välja töötatud kodanikuühenduste riikliku rahastamise juhendmaterjalist, kus rõhutatakse võrdse ligipääsu ning läbipaistvuse tagamise vajalikkust. Loe edasi: Hakka vabatahtliku tegevuse valdkonna partneriks