Metsaressursi mitmekülgne kasutamine on Euroopas rohelise majanduse võtmeteema

24. – 28. septembrini 2012 toimub Roomas ÜRO korraldatav Maailma metsanädal, mis tänavu leiab aset kolmandat korda. Selle raames on ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni (FAO) metsanduskomiteel (COFO) rida kohtumisi ja üritusi, millel osalevad erinevad partnerorganisatsioonid ning institutsioonid.

„Kui maailmas räägitakse jätkuvalt vaesuse ja nälja vastu võitlemisest, siis Euroopas, kus metsade pindala endiselt kasvab, on peamiseks teemaks metsade tõhusam ja mitmekülgsem kasutamine ning puidu kui taastuva toorme parem kasutus ehituses ja energeetikas,“ vahendas Roomast kohtumistel arutatut keskkonnaministeeriumi metsaosakonna juhataja Marku Lamp. „Nii Euroopas kui maailmas peetakse metsandust ja põllumajandust maaelu arengu seisukohast teineteist täiendavateks sektoriteks,“ lisas ta.
Eestil on metsa näol olemas taastuv ressurss, mille arukal ja säästval viisil kasutamine suurendab inimeste heaolu ja sotsiaalset võrdsust, vähendades samal ajal oluliselt keskkonnariske ja ökoloogilisi probleeme.

Lähemat infot Maailma metsanädala kohta leiate:
http://www.fao.org/forestry/cofo/en/

ELF kutsub seminarile „Väljakutsed ja lahendused teel jätkusuutliku puiduvarumisturuni“

Eestimaa Looduse Fond kutsub kõiki huvitatuid seminarile, kus üheskoos üritatakse leida vastust küsimusele, kuidas liikuda jätkusuutlikuma puiduvarumisturu suunas.

Toimumiskoht: Eesti Rahvusraamatukogu nurgasaal, Tõnismägi 2, Tallinn

Aeg: 25. mai, algusega kell 11:00

Üritus on tasuta, kuid kohtade arv on piiratud, seega palutakse huvilistel ennast kindlasti registreerida 23. maiks e-maili aadressil liis.kuresoo@elfond.ee

Seminari kava:

11:00 – 11:20 kogunemine, ELFi poolsed avasõnad

11:20 – 11:50 – Liis Kuresoo, Eestimaa Looduse Fond. Eesti ettevõtete puiduvarumispoliitikad ja –parktikad, kolmanda kordusuuringu esitlus.

11:50-12:20 – Mikk Link, keskühistu Eramets. Metsaühistud – usaldusväärne võimalus puidu müügiks ja ostuks.

12:20-12:50 – Kaido Lemendik, Eesti Maksu- ja Tolliamet. Milline on ettevõtluskeskkond läbi maksuhalduri andmete metsandussektoris? Mis on viimase kolme aasta jooksul muutunud?

12:50-13:10 – kohvipaus

13:10-13:40 – Taivo Denks, Keskkonnaministeerium. Euroopa Liidu puidumäärus – mida toob see kaasa Eesti metsasektori ettevõtetele?

13:40-14:10 – Evelin Urbel-Piirsalu, Säästva Eesti Instituut. Eesti metsasektor üleminekul jätkusuutlikkusele?

14:10-14:30 – arutelu ja kokkuvõte

Üritust modereerib Silvia Lotman, seminari korraldamist rahastab Rootsi WWF.

 

Lisainfo: www.elfond.ee/mets

Rakvere linnametsa majandamisest tehti filmivõtteid metsandust tutvustavasse õppefilmi

Kaks Soome Rovaniemi Rakenduskõrgkooli metsanduseriala üliõpilast – Vesa  Miettunen ja Jane-Perttu Rantonen käisid eri riikide metsandust tutvustava õppefilmi tarvis Rakvere linnametsaga tutvumas ja materjali kogumas, teatab Rakvere linnavalitsus.

Vesa Miettineni ja Jane-Perttu Rantoneni sooviks on teha õppefilm, mis tutvustaks üliõpilastele eri riikide metsandust ja soovitaks sellega
üliõpilasvahetust. Igas riigis majandatakse metsi, olenevalt looduslikest tingimustest, kultuuriruumist ja majandamistraditsioonidest, veidi
erinevalt. Janne-Perttu Rantonen on töötanud mõnda aega Lappeenrantas linnametsnikuna ja tema sõnul majandatakse Rakveres metsa samade põhimõtete järgi nagu Lappeenranta linnaski. Janne-Perttu Rantoneni sõnul tuleb linnametsa majandamisel arvestada ka inimestega ning see muudab linnametsa majandamise n-ö tavalise metsa majandamisega võrreldes keerukamaks.

Rakvere linn jättis Rovaniemi metsanduseriala üliõpilastele hea mulje kui roheline ja rikkaliku kultuuripärandiga linn, kus on ellu viidud uudseid
lahendusi, unustamata samas loodushoidu.

„Neile avaldasid muljet meie soov istutada uut metsa ja ühendada metsad linnaruumis rohekoridoridega ning koostöö Eesti Maaülikooliga. Noored
metsamehed olid vaimustatud meie tammikust, mis nende sõnul jättis majesteetliku mulje“ rääkis Rakvere linnametsnik Getter Renel.

Vesa Miettuneni sõnul sooviksid nad näha Rakveret nii 10-15 aasta pärast, kui praegused plaanid on ellu viidud ja puukesed juba heas kasvuhoos.

Eestis tutvustatakse linlastele metsandust metsapealinna kaudu. Soomes korraldatakse sarnast liikumist üleriigiliste ja piirkondlike metsapäevi
korraldades. Samuti on neil populaarne liikumine „Metsä puhuu“, kus mitmesuguste metsandusteemaliste üritustega püütakse metsandust üha
linnastuvas keskkonnas elavatele inimestele lähemale tuua.

Noormehed lubasid Rakverest kaasa võtta häid ideid ja naasta siia tagasi aprillis toimuvaks metsanädalaks.

Osale küsitlusel puiduenergia koolituste kohta

SA Erametsakeskus koostöös Suurbritannia, Soome, Austria, Türgi ja Prantsusmaa partneritega viib läbi projekti WETNet, mille raames luuakse järgmise kahe aasta jooksul puiduenergia koolituste kompetentsimudel. Enne puiduenergia täiendkursuse programmi koostamist viiakse läbi küsitlused puiduenergia koolituste vajaduste osas.

Soov on luua üks puiduenergia teemaline koolitus, mille moodulitega saaks koolitada metsaomanikke ja metsanduslikke ettevõtteid ning teiste moodulitega energiasektorit puiduenergia alal.

WETNeti projekt kutsub kõiki huvilisi, kes tegelevad metsandusese ja/või puiduenergia vallas, vastama küsimustikule, milles analüüsitakse, milliseid ja mis teemal puiduenergia koolitusi on ja milliseid oleks vaja. Palume Teil vastata 27. jaanuariks.

Küsitlustele vastanute vahel loositakse välja kolm mõnusat ja sooja kõrvadega talvemütsi ja helkurid. Kui soovite loosimisest osa võtta, palume jätta oma kontaktandmed, muul juhul on küsitlus anonüümne.

Küsitluse leiab siit. Lisainfo projekti kodulehel www.eduforest.com.

Allikas: Pille Aasamets, SA Erametsakeskus, www.eramets.ee