Tulemas on ideede laat

Lääne-Viru Maavalitsus ja SA Lääne-Viru Arenduskeskus kuulutavad välja maakondliku konkursi ”Ideede laat”, et innustada noori ja nende juhendajad tegelema uuenduslike projektide ja leiutistega.

Laadale on oodatud noorte ideede baasil elluviidud leiutised, ideekavandid ning lasteaedade, koolide ja noortekeskuste projektid, esitlused innovaatilistest tegevustest ja noortepoolsetest nutikatest lahendustest.

Esitatavad leiutised, ideed ja projektid ei ole piiratud ühegi konkreetse teemaga, kuid need peaksid lahendama lapse/noore igapäevaelu probleeme või kitsaskohti lasteaias, koolis, kodus või vabal ajal. Soovitav on järgida kokkuhoiu (sh energiat ja raha) ja  keskkonnasõbralikkuse (sh taaskasutus) põhimõtteid.  Projektidele ja leiutistele esitatavad tingimused on erinevad ja kirjeldatud Lääne-Viru maavalitsuse kodulehel. Loe edasi: Tulemas on ideede laat

Haridus- ja teadusministeerium ootab õpilasi Tootsi maakerasid leiutama

Haridus- ja teadusministeerium kuulutab välja õpilaskonkursi „Tootsi maakera ehk mis aitab mul õppida ja õpetajal õpetada”. Konkursile on oodatud ideekavandid vahenditest, mis mingi teadmise või oskuse omandamise ja õpetamise koolis huvitavamaks, paremaks ja mõnusamaks muudavad. Konkursitööde esitamise tähtaeg on 15. aprill.
Töid hinnatakse ja auhindu antakse välja kolmes vanuserühmas (6-10aastased, 11-14aastased, 15-19aastased) ning auhindadeks on erinevad tehnoloogilised abivahendid inspiratsiooni ülesvõtmiseks ja talletamiseks (nt fotoaparaadid) ning mittetehnoloogilised abivahendid inspiratsiooni tekitamiseks ja energia saamiseks.
Idee pärineb tulevikukooli foorumil osalenud noortelt, kes meie palvel konkursi jaoks ajurünnakut tegid. Töid hindab asjatundjatest koosnev žürii, kus on nii õpetajaid, õppekavade eksperte, ajakirjanikke kui teaduse populariseerijaid.
Info kodulehel: www.hm.ee/index.php?0512852
Facebookis: www.facebook.com/haridusministeerium
Haridus- ja Teadusministeerium

Taas algab noorte leiutajate konkurss

Sihtasutus Archimedes ootab tänavu õpilaste töid noorte leiutajate konkursile, mille teemaks on „Aitame abivajajaid”.

Osalema on oodatud kõik õpilased 1. – 12. klassini, võistlus toimub kolmes vanuserühmas.

Selleaastasele konkursile esitatavad leiutised peavad aitama lahendada mõne abivajaja probleeme. „Leiutis ei pea olema keeruline. Oodatud on kõikvõimalikud ideed, millest kellelgi abi võiks olla – olgu nendeks siis vanurid, puuetega inimesed, bussi- või trammijuhid, pereliikmed või kes iganes,“ ütles sihtasutuse Archimedes teaduse populariseerimise üksuse juhataja Terje Tuisk.

Konkursi auhinnafond on 400 000 krooni. Parimaid leiutajaid ja nende juhendajaid ootavad rahalised preemiad, lisaks on edukaimale koolile välja pandud esemeline auhind.

Esimest korda korraldati konkurss 2008. aastal, siis mõtlesid noored välja pisiasju, mis muudaksid elu paremaks. Möödunudaastasele konkursile teemal „Hoiame kokku!” laekus arvukalt leiutisi, mis aitaksid midagi kokku hoida tervel perel.

Tööde esitamise tähtaeg on 31. oktoober.

Lisainfo: http://archimedes.ee/teadpop