Tulemas on ideede laat

Lääne-Viru Maavalitsus ja SA Lääne-Viru Arenduskeskus kuulutavad välja maakondliku konkursi ”Ideede laat”, et innustada noori ja nende juhendajad tegelema uuenduslike projektide ja leiutistega.

Laadale on oodatud noorte ideede baasil elluviidud leiutised, ideekavandid ning lasteaedade, koolide ja noortekeskuste projektid, esitlused innovaatilistest tegevustest ja noortepoolsetest nutikatest lahendustest.

Esitatavad leiutised, ideed ja projektid ei ole piiratud ühegi konkreetse teemaga, kuid need peaksid lahendama lapse/noore igapäevaelu probleeme või kitsaskohti lasteaias, koolis, kodus või vabal ajal. Soovitav on järgida kokkuhoiu (sh energiat ja raha) ja  keskkonnasõbralikkuse (sh taaskasutus) põhimõtteid.  Projektidele ja leiutistele esitatavad tingimused on erinevad ja kirjeldatud Lääne-Viru maavalitsuse kodulehel.

Leiutis ei pea olema keeruline, aga ta peab olema uudne ja lahendama mingisuguse probleemi. Noorematelt osalejatelt oodatakse fantaasiarikkaid ideid, vanematelt tööpõhimõtte kirjeldust ja idee reaalselt teostatavust.

Ettevõtlikkuse projektidena arvestatakse tegevusi, mis on erinevad tavalisest õppetegevusest ja on noorte ideede baasil elluviidud noorte endi poolt erinevate partnerite kaasabil  ettevõtlikkuse arendamiseks lasteaedades, koolides või noortekeskustes ning toetavad õppetöö seotust reaalse eluga.

 

Osalemiseks on vajalik registreeruda hiljemalt 30. märtsiks Lääne-Viru maavalitsuse kodulehel http://marie82.wufoo.com/forms/registreerimisleht/. Leiutiste ja projektide kirjeldused on oodatud 15. aprilliks 2012 maavalitsusse (märksõna ”Ettevõtlik haridus”, haridus- ja sotsiaalosakond, Fr. R. Kreutzwaldi 5, 44314 Rakvere) või elektrooniliselt haridusosakond@l-virumv.ee.

Tööde esitlemine toimub aprillis avalikult üritusel, mille toimumiskoht määratakse tööde hulga põhjal. Laadale esitatakse kõik tööd. Autoritel on võimalik neid  isiklikult kõigile suuliselt esitleda või esitada ainult leiutis või materjal. Projekti meeskonnad saavad esitlust teha soovi korral nii boksis kui suurel laval.

Märkimisväärsemate leiutiste ja projektide eest saavad autorid  tunnustusüritusel diplomi ja auhinnad.

Kui olete viinud ellu oma hea idee, siis tulge tutvustage seda teistelegi ja innustage neid uutele tegudele!