Tulemas on ideede laat

Lääne-Viru Maavalitsus ja SA Lääne-Viru Arenduskeskus kuulutavad välja maakondliku konkursi ”Ideede laat”, et innustada noori ja nende juhendajad tegelema uuenduslike projektide ja leiutistega.

Laadale on oodatud noorte ideede baasil elluviidud leiutised, ideekavandid ning lasteaedade, koolide ja noortekeskuste projektid, esitlused innovaatilistest tegevustest ja noortepoolsetest nutikatest lahendustest.

Esitatavad leiutised, ideed ja projektid ei ole piiratud ühegi konkreetse teemaga, kuid need peaksid lahendama lapse/noore igapäevaelu probleeme või kitsaskohti lasteaias, koolis, kodus või vabal ajal. Soovitav on järgida kokkuhoiu (sh energiat ja raha) ja  keskkonnasõbralikkuse (sh taaskasutus) põhimõtteid.  Projektidele ja leiutistele esitatavad tingimused on erinevad ja kirjeldatud Lääne-Viru maavalitsuse kodulehel. Loe edasi: Tulemas on ideede laat