Targa Töö Ühing ühines Euroopa kaugtöökeskustega

 

Tark töö metsas. Foto Targa Töö Ühingu kodulehelt

Targa Töö Ühing (endine Eesti Kaugtöö Ühing)  astus erinevates Euroopa riikides avatud internetipunkte ja kaugtöökeskusi ühendava organisatsiooni Telecentre Europe liikmeks.

26.-30. märtsil korraldab Telecentre Europe üle-euroopalise kampaania Get online week, mille keskmes on oskuslik arvuti ja interneti kasutamine. Eraldi tähelepanu all on noored ja nende e-oskused. Noored on küll julged ja aktiivsed Interneti kasutajad, kuid peamiselt kasutatakse seda mängimiseks, suhtlemiseks ja meelelahutuseks, vähem enese arendamiseks ja ettevalmistavateks tegevusteks.tööturul hakkama saamiseks.

Eesti poolseks Get Online Week kampaania partneriks on Targa Töö Ühing. Nädala eesmärk on uurida noorte teadmisi internetis leiduvate õppimis- ja enesearendamise võimaluste vastu ning teadvustada laiemate ja rohkem tööga seotud e-oskuste olulisust. Samuti soovitakse avada arutelu lastevanemate seas, et tõsta teadlikkust arvuti- ja interneti kasutamise positiivsetest ja negatiivsetest mõjudest laste ja noorte arengule.

Teiseks oluliseks sõnumiks on, et kvaliteetse interneti levik on oluline võimalus maapiirkondade ja väiksemate linnade jaoks – läbi selle on võimalik tuua head haridust ja kõrgema lisandväärtusega töid piirkonda ning läbi e-oskuste arendamise parandada ka teenuste kättesaadavust.

Täpsema kampaania ürituste ja tegevuste kava avaldameKampaania avaüritus toimub 8. märtsil ja seda saab jälgida Internetis Telecentre-Europe TV lehel, aga ka Targa Töö Ühingu lehel.

Targa Töö Ühing koondab targalt töötamise entusiaste ja maapiirkondades ning väiksemates linnades tegutsevaid tööhõivele, hariduse kättesaadavusele, kogukonna kaasamisele suunatud keskusi Eestis.