Kasutustingimused

Veebikeskkonna Kylauudis.ee leheküljel viibimisega annate nõusoleku täita kõiki selle kasutustingimusi.

Sisu kopeerimine ja levitamine

Kylauudis.ee veebileheküljed on autoriõigustega kaitstud.

Portaalis Kylauudis.ee sisalduvaid tekstiuudiseid, fotosid ning video- ja audiomaterjali on ilma Eesti Kodanikuajakirjanduse Seltsi loata lubatud kopeerida, salvestada, avalikult esitada ja levitada (sealhulgas linkimise kaudu) vaid mittekommertslikel eesmärkidel ehk keskkondades, mis ei teeni reklaamitulu. Teistel puhkudel palume nõusoleku saamiseks pöörduda e-posti aadressil info@kylauudis.ee.

Sisu refereerimine

Portaalis Kylauudis.ee avaldatud tekstimaterjali tohib refereerida kuni kolme lause ulatuses ning refereering peab sisaldama viidet originaalmaterjalile, mis internetis kujutab endast ühtlasi linki originaaluudisele. Reegel kehtib sellisena, kui pole tehtud muid kokkuleppeid.

Kirjad ja kaastööd

Kaastööd ja kirjad palume saata e-posti aadressil info@kylauudis.ee.

Portaalile Kylauudis.ee kaastööde (sh tekstid, fotod, video- või audiosalvestised) edastamisel annate meile nõusoleku kasutada neid meie valitud viisil (sh õigusega kohandada ja muuta toimetamise ja kasutamise eesmärkidel).

Toimetus jätab endale õiguse kaastöid toimetada, lühendada ja sobivalt pealkirjastada.

Portaalis Kylauudis.ee avaldatut ei honoreerita. Avaldamiseelis on oma täisnime all saadetud kaastöödel.

Kommenteerimine

Palume hoiduda kommentaaridest, mis sisaldavad sõimu, ropendamist, laimu, solvanguid, mõnitamist, mõttetusi ja halvustamist. Kommenteerida võib arvamusi ja mõtteid, kuid mitte kirjutajat (autorit) ennast.

Pane tähele! Õige nime all kirjutamine lisab kommentaarile kaalu.

Keelatud on:

  • teise inimese nime all kommenteerimine;
  • seaduserikkumisele ärgitamine;
  • kolmandate inimeste õiguste ja vabaduste riivamine;
  • inimväärikuse alandamine ja au teotamine;
  • teiste üldtunnustatud eetika- ja moraalinormide eiramine;
  • reklaam- ja üldlinkide lisamine;
  • reklaami ja kuulutuste avaldamine.

Toimetus ei avalda kommentaare, milles on hea tava vastu eksitud, korduva rikkumise puhul blokeeritakse kasutaja IP-aadress. Sobimatu kommentaari avastamisel võtke palun ühendust toimetusega.

Kylauudis.ee ei vastuta kommentaaride sisu eest, kuid võib parandada neis esinevaid kirjavigu.