ESIMESEL MAIL TÄITUB 145 AASTAT KOLONEL GEORG FEOFANOVI SÜNNIST

Georg Feofanov VR I2 (1.05.1876 Pärnu – 5.04.1944 Pärnu). Foto: Eesti Sõjahaudade Hoolde Liidu arhiiv

Reedel, 30. aprillil kell 17.00 tähistatakse Vabadussõjas võidelnud 2. suurtükiväepolgu ülema kolonel Georg Feofanovi VR I/2 sünniaastapäeva Pärnu Vanal kalmistul. Mälestushetke korraldavad Eesti Sõjahaudade Hoolde Liit ja Pärnumaa Muinsuskaitse Selts.

Georg (ka Georgi) Feofanov sündis 1876. aasta 1. mail (19.04. vkj) Pärnus. Üldhariduse sai Feofanov Pärnu Poeglaste Gümnaasiumis (praegune Pärnu Ühisgümnaasium). Sõjalist haridust õppis ta aastatel 1897-1899 Moskva Aleksei sõjakoolis, mille lõpetas nooremleitnandina. Rohkem teateid Feovanovi elust teab rääkida Tiina Tojak, Eesti Sõjahaudade Hoolde Liidu tegevdirektor.

Vene sõjaväes alustas Feofanov 1897. aasta 1. septembril. Alamleitnant sai temast 1899. aastal. Nooremohvitserina teenis ta 43. suurtükiväe brigaadi 5. patareis. Maist 1901 oli ta brigaadi 2. divisjoni adjutant; juulist 1902 brigaadi õppekomando ülema abi ja jaanuarist 1903 brigaadi adjutant. Novembrist 1910 oli ta 43. suurtükiväe brigaadi 1. patarei ja oktoobrist 1911 6. patarei vanemohvitser, seejärel majandusülem, ühtlasi märtsist 1911 märtsini 1912 brigaadi kohtu esimees.

Rindeohvitserina võttis Feofanov osa Vene-Jaapani sõjast juulist 1904 kuni septembrini 1905, osales lahingutes Mandžuurias ja tõustes staabikapteniks.

Esimeses maailmasõjas osales ta rindeohvitserina juulist 1914, augustist 1914 oli 43. suurtükiväe brigaadi 6. patarei ülem, jaanuarist 1917 brigaadi 2. divisjoni ülema kohusetäitjana tõusis ta alampolkovnikuks ja divisjoniülemaks. Feofanov võttis osa lahingutest Saksa ja Austria-Ungari vägede vastu Ida-Preisimaal, Poolas, Valgevenes, Galiitsias ja Ukrainas.

Sõjaväelised auastmed Vene riigi teenistuses: leitnant septembrist 1902, alamkapten oktoobrist 1905, kapten oktoobrist 1910, alampolkovnik septembrist 1915.

Vene riigilt saadud autasud

Püha Georgi risti 4. järk

Püha Georgi mõõk

Püha Vladimiri 4. järk mõõkadega ja lehviga

Püha Anna 2. järk

Püha Anna 2. järgule mõõgad

Püha Anna 3. järk mõõkadega ja lehviga

Püha Anna 4. järk tekstiga „Vahvuse eest“

Püha Stanislavi 2. järk mõõkadega

Püha Stanislavi 3. järk

Püha Stanislavi 3. järk mõõkadega ja lehviga

Vene-Jaapani sõja mälestusmedal (1904-1905)

Mälestusmedal 300 aastat Romanovite dünastiat

Kõrgem kiitus (neli korda) keisrilt isiklikult

Eesti rahvusväeosades oli Feofanov 1918. aasta jaanuari algusest, kui määrati Eesti suurtükiväebrigaadi I divisjoni ülemaks. 1918. aasta 20. veebruaril vabastati ta teenistusest omal soovil.

Saksa okupatsiooni ajal, mil kindralmajor Larka määrati sõjaväe juhatajaks, oli Georg Feofanov suurtükiväe brigaadiülema kohusetäitja.

Vabadussõjas võttis ta osa alates 24. septembrist 1919 kuni sõja lõpuni, kus oli 24.09.1919-26.09.1919 – ohvitseride reservis; 26.09.1919-10.10.1919 – Suurtükiväe Valitsuses; tegutses suurtükiväe organiseerimise ning korraldamise alal, 10.10.1919 – 15.03.1924 – 2. suurtükiväepolgu ülem, osales lahingutes Punaarmee vastu Pihkva rindel.

Polkovniku auastmesse ülendati ta 1920. aasta veebruaris ja koloneliks 1922. aastal.

Autasustatud Vabadussõjas ülesnäidatud teenete eest

Vabadusrist I/2. – 02.11.1921

Vabadussõja mälestusmedal

Autasumaa Pärnumaal Audru valla Suislepa karjamõisa Saulepa talu, mille hiljem müüs ära.

Pärast sõda oli ta 1920. aasta juunist 2. diviisi suurtükiväeks reorganiseeritud 2. välisuurtükiväe divisjoni ülem, jaanuarist 1921 2. suurtükiväerügemendi ülem, jaanuarist oktoobrini 1921 ühtlasi Tartu garnisoni ülem, märtsist 1924 2. diviisi suurtükiväe ülem, kuni omal soovil tegevteenistusest lahkumiseni 01.12.1928. Ühtlasi oli ta aprillist 1927 kuni detsembrini 1928 Tartu garnisoni ülem.

Vabaduse Risti Vendade Ühenduse Tartu, hiljem Pärnu osakonna liige. Elas Pärnus, kus suri pärast pikka ja rasket haigust 5. aprillil 1944. aastal. Sangar sängitati 8. aprillil Pärnu Vanale kalmistule.

Usutunnistuselt oli Feofanov õigeusklik.

Tema abikaasa nimi oli Elsa-Cristina Feofanov (esimeses abielus Mathiesen, sünd. Norrenberg). Tema eluaastad olid 1885-1945.

Pärnus Rüütli 43 asunud legendaarne Georgi kohvik meenutas pea veerand sajandit (1994-2018 oktoober) vaprat Pärnus sündinud ja elanud sõjameest Georg Feofanovit. Pildil giidina Mark Soosaar. Fotokollaaž: Urmas Saard / Külauudised

Pärnakatel on huvitav teada, et perekond Feofanovid omasid Pärnus Rüütli ja Aisa tänaval mitmeid kinnistuid. Pärnus Rüütli 43 (Hommiku tänavaga ristumise kohal) asunud legendaarne kiirtoitu pakkunud Georgi kohvik meenutas pea veerand sajandit (1994-2018 oktoober) vaprat Pärnus sündinud ja elanud sõjameest Georg Feofanovit.

Urmas Saard

Share via
Copy link
Powered by Social Snap