UUS PÄRNUMAA LOOMADE VARJUPAIK LUUAKSE OMAVALITSUSTE KOOSTÖÖS

Pärnu loomade varjupaik Raba tänaval. Foto: Urmas Saard

Tänasel Pärnu linnavalitsuse istungil anti nõusolek kinnisasja Raba tn 32 koormamiseks otsustuskorras hoonestusõigusega Pärnumaa Omavalitsuste Liidu kasuks, et rajada uus Pärnumaa kodutute koduloomade varjupaik.

Pärnumaa kuus omavalitsust (Pärnu linn, Häädemeeste vald, Lääneranna vald, Põhja-Pärnumaa vald, Saarde vald ja Tori vald) on leppinud kokku ühistegevuses uue varjupaiga rajamiseks Pärnumaa kodututele ja hulkuvatele koertele ja kassidele. Eesmärk on luua kodututele ja hulkuvatele loomadele kaasaegsed hoiustamistingimused. Loomade varjupaik rajatakse hoonestusõiguse alusel olemasoleva loomade varjupaiga asukohta kinnisasjale Raba tn 32 Pärnu keskuslinnas.

Osapooled leppisid kokku loomade varjupaiga ehitamise rahastamises läbi Pärnumaa Omavalitsuste Liidu, mistõttu jääb loomade varjupaiga rajamise ehituskohustus ja hulkuvate loomade püüdmine, omanike kindlakstegemise ja varjupaiga teenuse osutamise tagamine Pärnumaa Omavalitsuste Liidu ülesandeks. Tuginedes eeltoodule taotleb Pärnumaa Omavalitsuste Liit otsustuskorras hoonestusõiguse seadmist Raba tänava kinnisasjale.

Linnavalitsus tegi volikogule ettepaneku nõustuda kinnisasja koormamisega Pärnumaa Omavalitsuste Liidu kasuks. 30 aastaks seatava hoonestusõiguse seadmise eesmärgiks on kinnisasjale loomade varjupaiga hoone ehitamine ning loomade püüdmisteenuse, omanike kindlakstegemise ja varjupaiga teenuse osutamine.

KU päevatoimetaja