TANEL KIIK: EESTI ON „BALTI SCHENGENI” KOKKULEPPEID TÄITNUD

Tanel Kiik, sotsiaalminister. Foto: Urmas Saard / Külauudised

Sotsiaalminister Tanel Kiige sõnul on Eesti kolme Balti riigi kokkulepitud nn „Balti Schengeni“ reegleid täitnud. Kokkulepe võimaldab siseriiklikke erandeid, mida on teinud kõik kolm osapoolt ja Eesti on nendest Balti kolleege ka alati teavitanud.

„Eesti on täitnud kokkulepet kahenädalase eneseisolatsiooni kohaldamiseks riskiriikidest saabujatele. Vastavalt kolme riigi kokkuleppele võivad kõik osapooled teha siseriiklikke erandeid konkreetsete elualade esindajatele või eritingimuste alusel. Nii oleme ka meie käivitanud COVID-19 teadusnõukoja ettepanekul lennujaamas ja sadamas testimise, mida rakendavad veel mitmed Euroopa riigid,“ ütles sotsiaalminister. „Alates 1. septembrist käivitunud erisus on tehtud üksnes Eestis töötavatele inimestele, et võimaldada kiiremat tööle naasmist ning teavitasime selle võimaluse pakkumisest aegsasti ka teisi Balti riike,“ rääkis Kiik.

Ühisavalduse punkt võimaldab Balti riikidel kehtestada 14-päevase eneseisolatsiooninõude osas eritingimusi reisijatele, kes sisenevad Balti riikidesse teistest EL riikidest ja kolmandatest riikidest. Kolm Balti riiki on teatud erisusi ka kehtestanud. Täiendavalt on Eesti, Läti ja Leedu teinud eriotsuseid lennuliikluses, et tagada oma inimestele vajalikud liikumisvõimalused.

„Valdav osa koroonaviiruse leviku tõkestamise meetmetest – siseriiklik testimise korraldus, tervishoiu- ja sotsiaalteenuste pakkumine, kultuuri- ja hariduselu korraldamine, avalike ürituste osalejate piirarvud, võimalikud alkoholi müügipiirangud, viiruse leviku piiramiseks mõeldud mobiilirakendused jms – jäävad vastavalt kokkuleppele iga riigi enda pädevusse,“ rõhutas Kiik.

6. mail otsustasid kolm Balti riiki avada omavahelised piirid alates 15. maist. Terviseministrite ühisavalduses lepiti kokku, et Eesti, Läti ja Leedu alalistel elanikel on võimalik vabalt reisida Balti riikides ning neid ei kohustata riiki saabumisel 14 päevaks eneseisolatsiooni jääma ega nõuta testimist COVID-19 suhtes tingimusel, et inimesele ei ole koduriigis pandud kohustust eneseisolatsioonis püsida, ta ei ole viimase 14 päeva jooksul viibinud mujal riikides peale Balti riikide ning tal ei esine haigussümptomeid. Eneseisolatsiooni jäämist ja testimist võib nõuda üksnes väljastpoolt Balti riike sisenemisel või ilmsete hingamisteede haiguse sümptomite korral.

KU päevatoimetaja