ERU LAHEL POLE JETTIDEGA SÕITMINE LUBATUD

Jetiga lõbusõidul. Foto: Urmas Saard / Külauudised

Keskkonnainspektsiooni teatel sageneb Eru lahes jettidega sõitmine, mistõttu tuletatakse meelde, et Lahemaa rahvuspargi kaitse-eeskirjaga on keelatud sõita Eru lahel Ahja ninase tipu ja Palganeeme tipu vahelisest joonest lõuna pool.

Kitsendus tuleneb Lahemaa rahvuspargi mere piiranguvööndi kaitse-eesmärgist, mille hulgas on mere ökosüsteemi, kaitsealuste liikide ja nende elupaikade ning lindude pesitsemis- ja koondumispaikade kaitse.

Kaitstava loodusobjekti kaitsenõuete rikkumise eest näeb looduskaitseseadus ette rahatrahvi kuni 1200 eurot. Siiski loodetakse, et kedagi trahvima ei pea ja kõik jetiomanikud järgivad kaitse-eeskirja nõudeid.

Keeld ei puuduta mootorpaate, sest nendega võib lahel sõita.

KU päevatoimetaja