LÕKKE PÕLETAMISEL TULEB TAGADA OHUTUS

Päästjad juhivad kõigi tähelepanu sellele, et kulu põletamine on Eestis aastaringselt keelatud ja lõkke põletamisel tuleb tagada, et tuli ümbrusele ei leviks.

Päästeameti illustreeritud juhis ohutuks tuletegemiseks
Päästeameti illustreeritud juhis ohutuks tuletegemiseks

· Lõkkekoht peab olema hoonetest ohutus kauguses (väiksem lõke 8 m, suurem lõke 15 m), sest sädemed võivad lennata hoonele ja selle süüdata.

· Lõkkekoha ümbrus tuleb puhastada kuivanud taimedest ja muust põlevmaterjalist ning piirata kivide või pinnasevalliga.

· Lõket tuleb järjepidevalt valvata ja hoida lõkke läheduses esmased kustutusvahendid – näiteks ämber veega või tulekustuti.

· Lõket tohib teha vaid nõrga tuulega (s.o tuule kiirus alla 5,4 meetri sekundis, mil liiguvad ainult puude peenemad oksad).

· Koduaia lõkkes tohib põletada vaid töötlemata puitu ja loodusjäätmeid.

· Enne lahkumist tuleb lasta lõkkel täielikult ära põleda või kustutada see vee või pinnasega.

· Kohaliku omavalitsuse heakorraeeskirjad võivad kehtestada lõkke põletamiseks rangemaid reegleid.

Infot ohutu lõkketegemise kohta saad lisaks küsida päästeala infotelefonilt 1524 või lugeda päästeameti ennetuslehelt.

Tule- ja keskkonnaohutuse nõuete rikkumise eest võivad päästeameti või keskkonnainspektsiooni inspektorid süüdlast karistada kuni 1200 euro suuruse rahatrahviga.

Print

 

 KU päevatoimetaja