Poseidon huvitab lugejaid kõige rohkem

Facebooki vahendusel levitatud Külauudiste kajastustest pälvib ühtlaselt kõrgendatud lugejate huvi JK Poseidoni esindusstaadioni rajamine Sinti.

Talgulised ei hoolinud Poseidoni esindusstaadioni rajamisel kehvast ilmast ega kehvadest töötingimustest Foto Urmas Saard
Talgulised ei hoolinud Poseidoni esindusstaadioni rajamisel halvast ilmast ega kehvadest töötingimustest. Foto: Urmas Saard

Nagu enamik ajakirjandusväljaandeid jagab valikuliselt oma uudiseid sotsiaalmeedias, kasutab sama võimalust veebipõhises suhtlusvõrgustikus ka Külauudiste portaal. Mullu andis Poseidon põhjust Külauudistel neist kirjutada kuuel juhul. Kõigil kordadel äratas uudis tublisti üle keskmise taseme lugejates huvi. Juuli viimase nädalavahetuse kahel päeval toimunud talgud Sinti rajataval jalgpallistaadionil leidis samuti kajastust nii sõnaliselt kui pildigaleriina. Üllatuslikult pakkus uudis rekordiliselt suurt huvi. Edestades napilt isegi uudise Allar Rajast ja Sten Erik Andersonist, keda Sindi linnavalitsus otsustas premeerida ja väärikalt kodulinnas vastu võtta. Kui jätta vaatlusest välja veel mõned uudised Poseidonist ja olümpiameeste vastuvõtust Sindis, siis asub kolmandal kohal uudis Sindi Rockist, mis on igal aastal olnud üks linna tähtsündmustest. Kõik kolm ülevaadet olid koostatud ühetaolises formaadis ja seetõttu ei saanud oluliselt lugejat mõjutada pildimaterjali või tekstiga. Pigem sai määravaks toimunu sisu.

Neljandal kohal on reportaaž „Sindi tähistas linnaõiguste saamise aastapäeva“. Viiendana pakkus suuremat huvi Sindis Tihase tänaval valminud väikeste laste mänguväljak. Kuuendana meeldis lugejatele väga Elina Allase kirjutatud 1. aprilli lugu, mis püüdis lugejat ninapidi vedada. Ta kirjutas, et justnagu PRIA olevat otsustanud toetada 2,5 miljoni euroga linnade majakatustele rajatavaid põlde. Seitsmendana tekitas elevust lugu sellest, kuidas Helena Kerstina Tintse trükib lilleõiele kauni soovi. Kaheksandaks jäänud lugu kirjeldas Pärnus esimese advendiküünla süütamist. Üheksandana pääses esikümnesse veel Marko Šorini lahkumine Sindi linnapea kohalt, et asuda tööle riigikogu liikmena. Kümnendaks osutus Annely Akkermann, kes tutvustas lühidalt Pärnu väärikate ülikoolis peetava loengu sisu: „Milleks meile bioloogiline mitmekesisus“.

Kindlasti ei pruugi säärane järjestus anda päris tõest ülevaadet teemadest, mis keskmist Külauudiste lugejat rohkem või vähem huvitab, aga mingi pildi ikkagi saab. Teadlikult pole siinses ülevaates esitatud märkamiste hulka, sest see ei ole nii tähtis kui tähtsuse järjestus. Võib siiski lisada, et kõigi vaadeldud artiklite puhul on tegemist neljakohaliste arvudega.

Urmas Saard