Jõgevamaa pedagoogid jagasid üksteisega projektis „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ omandatud kogemusi

Jõgeva Lasteaed Rohutirts korraldas novembri keskpaigas näidistegevuse-seminari maakonna lasteaedade ja koolide pedagoogidele, kes osalevad väärtuskasvatuse projektis  „Kiusamisest  vaba lasteaed ja kool“.

Koosolijad  jälgisid  näidistegevusi ehk lastekoosolekuid, mille viisid läbi õpetajad Ester Sakrits, Pille Kibal ja Merle Jegorova. Peale seda vaadati laste tehtud etendust „Triin ja päike“ ning vahetati aktiivselt töökogemusi.

Positiivsed muutused omavahelises suhtluses

„Algus oli raske,“ meenutab õpetaja Ester Sakrits ning lisab, et suurem osa päevast räägiti lastega tunnetest ja väärtustest. Lastevanemate seas võis alguses märgata palju eesmärkidesse umbusklikult suhtujaid, kuid ajapikku võtsid nemadki projekti omaks ning lõid meeleldi tegevustes kaasa.

„Uus ja õpetlik metoodika  on kindlasti aidanud muuta laste suhteid positiivses suunas,“ teab õpetaja öelda. Rühmas on toodud programmi temaatika, tegevused, tulemused ja osavõtjate arvamused kõigile nähtavale. Lastekoosolekul otsiti vestluskaardi abil lahendusi olukorrale, kus laps tunneb end kaaslaste seas tõrjutuna. Laste arvamusi aitasid vormistada lisaks Sõber Karule hea sõber nukk Sipsik, keda abistas õpetaja.

Sakrits hindab metoodika juures õpetlikke hea sisu ja piltidega lastekirjandust. Lastega massaaži tegemisel kasutab ta toredaid  luuletusi. „Kui lapsed lähevad looga kaasa, saab seda koos ka lavastada,“ räägib Sakrits, et nii sündis ka etendus „Triin ja päike“, mida  on  ette kantud  nii lastele kui täiskasvanutele.

Pille Kibal tõi näiteid tegevustest, mis toetavad „Kiusamisest vabaks“ programmist omandatavaid oskusi. Tema sõnul on kasvanud laste osavõtlikkus, nad oskavad järeldusi teha ja ennast sõnade abil kehtestada. Samuti hindab Kibal laste oskust  töötada väikeses grupis  ja paaris ning rõõmuga tõdeb ta, et programmiga seotud koduseid ülesandeid täidavad meelsasti nii lapsed kui lapsevanemad. Lastekoosolekud on lapsi õpetanud tundma ning nimetama enda ja teiste tundeid ning selgitama emotsioonidega seonduvaid põhjuseid.

Uuel aastal uue hooga

Merle Jegorova on väärtuskasvatuses rakendanud  „Kiusamisest vabaks“ metoodikat kolm aastat, kuid tunnistab, et liitrühmas, kus lapsed vahetuvad, tuleb igal aastal justkui otsast peale alata. Head meelt valmistab see, et vanemad lapsed on  hoolivad ja abivalmid nooremate vastu. Sõber Karu, kes on hooliv, abivalmis ja julge, osaleb aktiivselt kõigis tegevustes ja ettevõtmistes  ning  teeb kodukülastusi.

Jõgeva aleviku lasteaia õpetaja Marju Kattel peab lisaks eelnevale oluliseks lastevanemate arvamuste ja mõtete kogumist ning järgimist oma tegevuste planeerimisel.

Karikakra lasteaia õpetajad Auli Kõre ja Galina Erikson tutvustasid oma tööd rohke pildimaterjali kaudu. Lisaks on nad sidunud „Kiusamisest vabaks“ metoodika „Tarkuste hoidise“ metoodikaga, mis tähendab, et väärtusi õpetatakse läbi eesti vanasõnade.

Jõgeva Põhikooli pedagoogide sõnul tulid nad seminarile eelkõige kogemusi saama ja on kuuldu-nähtuga väga rahul. 2013. aastal alustasid nende koolis projekti metoodika rakendamisega kaks klassi. Koolis on populaarne “sõbraklass”, mis tähendab, et noorematel õpilastel on sõbrad  vanematest klassidest.

Koolitusest osavõtjad hindasid koosoldud aega väga oluliseks ja sisukaks. Saadi häid mõtteid näitlikest tegevustest ja kogemuste vahetamisest.

Ene Kund

Jõgeva Lasteaia Rohutirts õpetaja