KÜSK: vabaühenduste arenguhüppe taotlusvoor 2015

Taotlusvooru raames toetatakse projekte, mis keskenduvad vabaühenduse tegevusvõimekuse suurendamisele, saavutamaks ühenduse eesmärkide elluviimisel ja tegutsemisel olulise arenguhüppe. Toetuse taotlemise eelduseks on vabaühenduse analüüs (kirjapanduna taotlusvormis):
  • oma ühenduse arenguvajadustest – tegevusvõimekuste erinevatest komponentidest, mis arendamist vajavad. Ühenduse eneseanalüüs peab olema põhjalik ning tulevikku vaatav, sihiks organisatsiooni põhikirjaliste eesmärkide kõige efektiivsem ja operatiivsem saavutamine
  • oma tegevuse mõju senisest hindamisest ning selle kommunikatsioonist.
Toetust saab taotleda vähemalt üheaastane avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing või sihtasutus, kes ei ole avaliku sektori ega äriühingute valitseva mõju all. Taotlema on oodatud nii piirkondlikult kui üleriigiliselt tegutsevad vabaühendused, taotlusi hinnatakse kahes grupis eraldi. Ka katusorganisatsioonid ja võrgustikud on taotlema oodatud.
NB! Ei toetata taotlejaid, kes taotlemise hetkel on ellu viimas KÜSKi toel eelmist arenguhüppe taotlusvooru (AH14) projekti.

Soovitame projekti elluviimisesse kaasata eksperte/konsultante, kes ühingut projektiperioodi jooksul nõustavad saavutamaks eesmärgiks seatud arenguhüpet ning hindamaks projekti tegelikku mõju. NB! Oleme loomas soovituslike konsultantide andmebaasi – info loodame üles panna novembriks. Kindlasti on ühingu arengu kavandamise teemal kompetentsed maakondlike arenduskeskuste konsultandid, kelle poole pöörduda nii projekti ettevalmistamisel kui ka elluviimisel. Andmebaas saab aga kajastama lisaks neile teistegi konsultantide kontakte. Sellesse baasi kandideerimiseks kuulutame konkursi välja oktoobri alguspoolel.

Toetust saab küsida kuni 12 000 eurot projekti kohta. Kokku on voorus jagada 420 000 eurot (240 000 eurot piirkondlikele ja 180 000 üleriigilistele ühendustele).
NB! Lisainfo omafinantseeringu kohta: ehitus- ja remonditööde ning vähemalt 200-euroste vahendite soetuse puhul peab taotleja omafinantseering moodustama minimaalselt 20% nende kulude maksumusest ning võib olla ainult rahaline panus. Kõigis teistes kulugruppides kajastatud kulude puhul peab taotleja omafinantseering moodustama vähemalt 10% projekti nende kulude maksumusest, millest vähemalt pool peab olema rahaline panus ja kuni pool võib olla rahaliselt mõõdetav.

Projekti saab ellu viia ajavahemikul 1. mai 2015 – 31. august 2016.

Ootame taotlusi hiljemalt 3. veebruariks kell 15.00 kas digitaalselt allkirjastatuna aadressile kysk@kysk.ee või paberkandjal allkirjastatuna SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital kontorisse (allkirjastamata koopia tuleb lisaks saata e-postiga) aadressil Toompuiestee 33a, 10149 Tallinn.

NB! INFOPÄEVAD toimuvad:
3. nov Pärnus kl 12.00–14.00, koolitus 14.30-17.00  Hotell Pärnu banketisaalis, Rüütli 44. Registreeri siin.
4. nov  Tallinnas kl 10.00–12.00, koolitus 12.30-15.00 Omavalitsusmaja saalis, Sirge tn 2. Registreeri siin.
10. nov Valgas kl 12.00–14.00, koolitus 14.30-17.00 Valga Maavalitsuse saalis, Kesk tn 12. Registreeri siin.
11. nov Tartus kl 10.00–12.00, koolitus 12.30-15.00. Barclay hotelli konverentsisaalis, Ülikooli 8. Registreeri siin.
13. nov Tallinnas kl 10.00–12.00, koolitus 12.30-15.00 Radisson Blu Hotel Olümpia saalis Sigma, Liivalaia 33. Registreeri siin.
Lisaks vooru tingimuste lahti rääkimisele pakume infopäevadel huviliste võimalust osaleda organisatsiooni diagnostika ja arenguvajaduste analüüsi minikoolitusel (osalemishuvist tuleb teada anda eespool registreerimisvormidel). Koolitust viib läbi Margo Loor, kes tutvustab seda nii:

„Tugevat mõju omavad ainult sisemiselt tugevad organisatsioonid. Juhid vabaühendustes ja sotsiaalsetes ettevõtetes, aga ka mujal, kes seda põhimõtet usuvad, on pidevalt olukorras, kus korraga tuleb suunata ja arendada nii sisutegevusi kui ka oma organisatsiooni arengut. Näiteks peab erivajadustega inimeste organisatsiooni juht ühelt poolt tegelema erivajadustega inimeste õiguste ning teenustega, teiselt poolt aga arendama ka oma organisatsiooni kommunikatsiooni, planeerimist, inimeste kompetentse jpm. Öeldakse aga, et mida juht ei suuda jälgida ja mõõta, seda ei suuda juht ka juhtida. Koolitusel vaatamegi, millest organisatsiooni sisemine tugevus ehk suutlikkus koosneb ning milliseid töövahendeid (nt McKinsey CAT, UNDP POET jt) on loodud suutlikkuse mõõtmiseks ja juhtimiseks. Koolitus on praktiline, eesmärgiga, et iga osalev juht oskaks hiljem oma organisatsiooni suutlikkust hinnata, juhtida ja arendada.“

Abimaterjalid arenguvajaduste analüüsi ja suutlikkuse arendamisega tegelemiseks (ühtlasi taotluse põhjalikuks ettevalmistuseks):

Väga hea definitsiooni suutlikkuse arendamise kohta ning mitmeid teemat selgitavaid artikleid saad inglise keeles lugeda siit.
Eestikeelse McKinsey suutlikkuse hindamise mudeli saab siit ja väheke põhjalikuma ja ingliskeelse versiooni siit.
Väga põhjaliku organisatsiooni arenguvajaduste analüüsimise juhendi saad siit