Noortele jagati 3D-oskusi ja digivõimekust

Foto: Kalli Kalde
Foto: Kalli Kalde

Kahe aasta jooksul said põhikooli 7.-9. klassi õpilased, gümnasistid ja kutsekoolide õpilased õppida väga erilises ja ainulaadses koolis, kus juhendajateks olid Tartu Kunstikooli vanemad õpilased ja vilistlased. Kool oli tasuta, rahvast oli kõvasti. Digikunsti eelkool edendas tehnika- ja infotehnoloogiaharidust.

Lõuna-Eesti noored said tegeleda digimaali, šabloonkirja, animatsiooni, 3D-objektide loomise ja printimisega. Kord nädalas toimuv 3-tunnine õppetöö toimus 8-nädalaste õppetsüklitena kahe aasta jooksul. Lisaks toimusid erinevad õpitoad, nädalased linnalaagrid ja valminud tööde rändnäitus. Ringi töös osales korraga 12 noort. Kokku sai digikunsti eelkoolis osaleda 48 noort. Nad tutvusid kutseõppe uute erialadega ja nii mõnigi avastas endas võimeid, mida seni teadvustanud polnud.

Digikunsti eelkool toimus Tartu Kunstikoolis ja MTÜ Noor-Eesti Loomekeskuse juures.  Omapärane osa projektis oli Tartu Kunstikooli viimaste kursuste õpilaste ja vilistlaste suunamine kujundusvaldkonna erialaõpetaja tööle. Ringitöö korraldajateks-abiõpetajateks koolitati välja kokku üheksa Tartu Kunstikooli lõpukursuslast ja hiljutist vilistlast, kes koos õpetajatest mentoritega ringitööd läbi viisid. Abiõpetajad olid: Anne Hirson, Kuldar Leement, Berta Vosman, Aleksander Erstu, Vladimir Brovin, Kätlin Verbu, Erich Brutus, Tarvi Raus ja Eero Tamm. Jaanuari alguses toimus digikunsti eelkooli raames kunstiõpetajate metoodikaseminar, milles osales 50 kunstiõpetajat üle Eesti.

Tartu Kunstikooli digikunsti eelkoolis tehtud tööde näitus pandi 28. jaanuaril üles Saaremaa kunstistuudios. Näitusel on vaatamiseks peamiselt digimaalid, šabloontrüki ühistööd ja 3D-mudelid. Lisaks on välja pandud Tartu Kunstikooli endise õpilase Sander Rootsi lõputöö “Lapsepõlv”. Näitus jääb avatuks 4. märtsini. Digikunsti eelkooli projekti tulemusi tutvustati Saaremaa kunstiõpetajatele ja gümnasistidele. Oma kogemustest rääkisid 28. jaanuaril kell 11.30 Raadio Kadis Jaanus Hiis, Kadi Kreis, Berta Vosman ja Vladimir Brovin.

Näide digikunsti eelkooli animatsioonidest: