Kooliõpilasi kutsutakse osalema hunditeemalisel joonistusvõistlusel ja metsajutu konkursil

Foto: et.wikipedia.org
Foto: et.wikipedia.org

Eesti Metsaselts ja Elva Linnavalitsus kuulutavad välja traditsioonilise metsanädalale pühendatud üle-eestilise õpilaste hunditeemalise joonistusvõistluse “Metsavaht hunt” ja Tartumaa koolide õpilastele suunatud metsajutu konkursi.

2013. aasta loomaks on nimetatud hunt. Kindlasti on paljud kohanud hunti metsas ja paljud näinud seda looma ainult loomaaias. Meie soovime, et joonistaksid hundi metsavahina. Joonistuse juurde kirjuta ka mõnelauseline pildi kirjeldus,
autori nimi, vanus, kool ja klass ning juhendaja nimi. Märksõna „Metsanädala joonistusvõistlus“.

Metsajutu konkursile ootame fantaasiarikkaid lugusid kõikidelt Tartumaa 1. – 12. klassi õpilastelt.

Konkursi teemad:
1. – 6. klassi õpilastele „Sõber hunt“;
7.- 9. klassi õpilastele „Hunt, Eesti metsade peremees“;
10. – 12. klassi õpilastele essee teemal „Hunt, Eesti rahvusloom“.
Märksõna „Metsanädala metsajutu konkurss“.

Mõlema konkursi võistlustööd palume saata 5. aprilliks 2013 aadressile: Elva Linnavalitsus, Kesk 32,61507 Elva, ümbrikule lisada vastava konkursi märksõna. Töid võib ka tuua Elva Linnavalitsuse kantseleisse või saata e-postile
elva@elva.ee.

Spordihuvilistele eelteateks, et tulemas on metsanduslik orienteerumisvõistlus noortele 29. aprillil 2013 Tartumaa
Tervisespordikeskuses. Võistlustele tuleb registreeruda hiljemalt 20. aprilliks e-posti teel aadressil kristel.arukask@metsaselts.ee või telefonil 672 2117, teatades võistkonna nime, osalejate nimed, kooli ja klassi.

Konkurside juhendid www.metsaselts.ee või www.elva.ee. Auhinnad panevad välja Eesti Metsaselts ja Elva Linnavalitsus.

Lisateave: Mart Kelk +372 5349 0286 või mart.kelk@metsaselts.ee.