Otepää Gümnaasium pidas pidu

3.oktoobril möödus 105 aastat esimesest eestikeelsest maakeskkooli avamisest. Otepää Gümnaasium tähistas seda piduliku aktusega. Esimene eestikeelne keskkool, praegune Miina Härma Gümnaasium, asutati 1906. aastal Tartus. Esimese eestikeelse maagümnaasiumina alustas 03.oktoobril 1907 tegevust Nuustaku Kooli Seltsi II järgu erakool, kus tollal õppis 42 õpilast.

Otepää Gümnaasiumis õpib 411 õpilast, õpetajaid on 43. Tegutsevad mitmed huviringid, 1909. aastal valminud hoones tegutseb Otepää Muusikakool. 2010. aastal renoveeriti põhjalikult koolihoone põhikorpus. Otepää Gümnaasium on aastaid on olnud eksamitulemuste pingereas Valgamaa parim kool. Sellel aastal oli gümnaasium 44. kohal, olles sellega lisaks ka Lõuna-Eesti maakoolide hulgas esireas.

Pidulikul aktusel tervitasid kooliperet Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler Janar Holm, Valga maavanem Margus Lepik, Otepää
vallavanem Merlin Müür ja teised külalised. Esinesid Otepää Gümnaasiumi õpilased, esmakordselt tõusis lipuvardasse kooli lipp, aktusel anti traditsiooniliselt üle kooli lõpusõrmused 11.klassile. Kuid juubeliüritused ei ole sellega veel läbi saanud, 6.oktoobril saavad kokku kooli endised õpilased, praegused ja endised õpetajaid ning koolitöötajaid. Kavas on palju põnevat – näiteks teevad oma etteaste kooli vilistlased.

Lisainfo: www.nuustaku.edu.ee