Tulekul õpipäev “Kuidas hindamine inimest kujundab?”

Kõik huvilised on oodatud Tartu Waldorfgümnaasiumi õpipäevale “Kuidas hindamine inimest kujundab?”, mis toimub neljapäeval, 18. oktoobril kell 10:00-16:00 Tartu Saksa Kultuuri Instituudis (Kastani 2, Tartu). Lektoriks kogemustega õpetaja ja õpetajate koolitaja Godi Keller Norrast.

Hindamine on Eesti õpetajatele väljakutseid pakkuv teema, terava tähelepanu all on hindamise erinevad viisid. Kool valmistab eluks ette inimesi, kes mõjutavad ühiskonda tulevikus, mida me ei tunne. Kui teaksime paremini, kuidas mõjutab hindamine inimesi üldiselt, nii õpetajaid, õpilasi kui lapsevanemaid, saaksime kujundada (hindamis)keskkonna, mis toetab ning arendab nii hinnatavat kui hindajat.

Godi Keller on olnud 18 aastat loodusainete ja klassiõpetaja ning praegu koolitab õpetajaid, koolijuhte ja lapsevanemaid Norra Poeble projekti pedagoogina. Samas tegeleb ta ka probleemsete koolist kõrvale jäänud noorukitega. Oma igapäevatöös puutub seega pidevalt kokku hindamise ja selle mõjuga nii koolis kui väljaspool kooli.

Õpipäeval annab ta ülevaate erinevatest hindamisvõimalustest ja -viisidest, jagab oma praktilisi kogemusi õpetaja ning nõustajana, samuti käsitleb hindamise valdkonnaga laiemalt seotud teemasid:

– Kuidas hindamine üldiselt inimest mõjutab?
– Ootused ja hindamine
– Erinevad hindamise viisid, võimalused ja probleemid
– Hinnanguvaba tagasiside andmine, praktilised ülesanded

Allikas: Tartu Waldorfgümnaasium