Otepää lähistel toimus pärandtehnoloogia sügiskool.

Tohutööd

25-26 septembril toimus Otepää lähistel asuvas Andu puhkekeskuses pärandtehnoloogia sügiskool, mille algatajaks ning korraldajaks oli TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia pärandtehnoloogia magistriõppe teine kursus.

Kuigi nime poolest on neist saamas esimesed pärandtehnoloogia spetsialistid, ei ole nad loomulikult esimesed ega ainukesed, kes pärandoskuste uurimisega tegelevad ja selle vastu huvi tunnevad. Diskussioon erinevate erialade – etnoloogide, arheoloogide,
kultuuriuurijate, kunstiteadlaste jne esindajatega, aga paralleelselt ka alal praktiliselt tegutsevate käsitöölistega soodustab pärandtehnoloogia kui uue uurimisvaldkonna arengut. Esimese sügiskooli eesmärgiks oligi kokku viia erinevaid pärandtehnoloogiaga haakuvaid inimesi, et luua võimalusi interdistsiplinaarseteks aruteludeks ja koostööks.

Ettekannetega esinesid Ave Matsin Viljandi Kultuuriakadeemiast, Ellen Värv ja Vaike Reemann Eesti Rahva Muuseumist, Kalle Eller Maavalla Kojast, Meelis Säre Vanakaru Valukojast, Viire Pajuste TÜ arheoloogiakabinetist ja Minna Leesment Eesti Kunstiakadeemiast. Sügiskooli ette valmistanud magistrandid tutvustasid oma uurimissuundi ning viisid läbi ka rea õpitubasid, kus tegeldi eelkõige erinevate loodusmaterjalide alase käsitööga – lõhuti maakive, töödeldi luud, punuti kasetohtu ning saadi aimu traditsiooniliste meestevööde ja naiste peakatete valmistamisest, aga ka paarist vanamoelisest vaipade ja sokikandade kudumistehnikast. 

Pärandtehnoloogia all mõistetakse väga mitmekülgset paletti erinevatest tehnilistest ja kultuurilistest praktikatest, mis seotud eelkõige traditsiooniliste oskuste ja käsitöötehnikatega. 2011 a. avas TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia rahvusliku käsitöö osakond pärandtehnoloogia magistriõppekava, mille eesmärk on panustada pärandtehnoloogiate praktikapõhise uurimise kaudu kohaliku pärimuse ja esemelise kultuuri mõtestamisse ning rakendamisse tootearenduses ja ettevõtluses. Õppekava loob suulise ja ainelise kultuuripärandi käsitlemise kõrvale ka nö käelise pärimuse eksperimentaalse ja teoreetilise uurimise suuna. Pärandtehnoloogia õppekava väljunditeks on ettevõtlus, muuseumitöö, teadustöö ja pedagoogika.

Sügiskooli korraldust toetas Viljandi KA juures tegutsev loodusmaterjalide alase oskusteabe edendamisega tegelev projekt. Ettekannete pealkirjad ja sündmuse täpsem sisu saadaval kodulehel ning facebook’is.

Madis Rennu

Share via
Copy link
Powered by Social Snap