Leader lööb kaasa ka keskkonnateemalistes projektides

Eesti maaelu arengukava 2007 – 2013 (MAK) Leader-meetme põhiline eesmärk on kohaliku elu edendamine kohalike enda otsuste ja tegemiste kaudu. Leader-meetme projektitoetust saab taotleda tegevusgruppide strateegia meetmetes toodud tegevusteks. Leader tegevusgruppidel üle-Eesti on kokku välja töötatud ligi 200 erinevat toetusmeedet, mille kaudu aidatakse kaasa oma piirkonna külaelu elavdamisele, ettevõtluse ja ettevõtlikkuse arendamisele ning üldisele maapiirkonna elukvaliteedi parandamisele.Keskkonna ja loodusteemad ei ole Leaderile päris võõrad. Kuigi otseselt MAKi 2.telje – keskkonna ja paikkonna säilitamine toetusvõimaluste raames ei ole Leader-meetmest ühtegi projekti elluviidud. Siiski on päris mitmeid projekte, kus keskkonna teemad on olulisel kohal projekti eesmärkide elluviimisel.

Maamajanduse Infokeskuse maaeluvõrgustiku büroo vaatles PRIAs heakskiidetud Leader-meetme projekte 2009.aasta algusest kuni 2012. aasta aprillini. Keskkonna ja loodusteemade seotud märksõnade (keskkonnahoid, keskkonnateadlikkus, loodus, matkarada, puhastusseadmed, säästev jt) esinemise seisukohalt leiti kokku üle 200 projekti, mille eesmärkide kirjeldustes eelnimetatud märksõnad kajastust leidsid. Lühiülevaate saamiseks jagati teemaga seotud projektid 4 valdkonna vahel – keskkonnahoid, säästlikkus, keskkonna teadlikkuse tõstmine ja loodusturismi arendamine.