Moostes korraldatakse sümpoosion „Käsi mis sind toidab“

Mooste mõisa tall. Foto: et.wikipedia.org
Kolleegium S! ja partnerid korraldavad 25. augustil Mooste Kunsti ja Sotsiaalpraktika Keskuses MOKS I sümpoosioni „Käsi mis sind toidab“ – ”The Hand that Feeds You”.

Sümpoosioni teemaks on Eesti kultuuripoliitika regionaalne mõõde võrguajastul, urbaniseeruvas maailmas, kus geograafiline asukoht kaotab järjest enam tähtsust. Kuidas kirjeldada Lõuna-Eesti kultuurielu: kas ”kõrge kvaliteediga elukeskkond ja põnev kultuurielu” või ”peavoolumeedia huviväljast eemal seisev kohaliku tähtsusega tegevus”? Kas omaalgatuslike ettevõtmiste koostöö traditsiooniliste kultuuriinstitutsioonidega on mõlemale poolele ühtviisi rikastav ja sünergiat loov?

Kakskümmend aastat Eesti iseseisvust on õpetanud ühiskonnale selgeks neoliberaalse kapitalismi toimemehhanismid ja retoorika. Eesti inimesed on palju kordi kuulnud, et ”tasuta lõunaid ei ole” ja ”raha ei tule seina seest”, aga samuti on eelmisel kümnendil riigiaparaadis kasutusele võetud uus avalik haldus (new public management) koos võtmesõnadega meetmed, efektiivsus, mõõdetavus jne voolinud üldist käsitlust riigist, majandusest ja kultuurist. Milline on sel neoliberaalsel foonil olustik ja toimimiskeskkond keskustest kaugemal olevatele omaalgatuslike kunsti-, kultuuripraktikatele, nende probleemid ning võimalused?

Nende küsimuste üle arutletaksegi Moostes Kunsti ja Sotsiaalpraktika keskuses 25. augustil 2012. sümpoosionil, mis toob kokku praktikud, kultuuriuurijad ja kultuurielu suunajad, et viljaka arutelu käigus kaardistada omaalgatuslike ettevõtmiste vajadused ja probleemid ning leida neile lahendusi.

Sümpoosioni ajakava ja teemaplokid

Laupäev, 25.08

10.30–11.30 Osalejate saabumine, hommikukohv ja suupisted, Mind Less Company performance, mille lõppedes trupp oma ideid ja praktikaid tutvustab

11.30–13.30 I osa, mille eesmärgiks on avada teemaga seotud teoreetilised lähtekohad ning käsitleda omaalgatuslike kultuuripraktikate laiemat tegutsemiskonteksti, modereerib Egge Kulbok-Lattik (kultuuripoliitika uurija ja praktik)

11.30–11.55 „Omaalgatus kui ühiskonna innovatsioonisüsteemi läte“, (Initiatives as the basis of national system of innovation)“ Egge Kulbok-Lattik

11.55–12.20 „Losing the Entrepreneurial Self in Post-Soviet Villages“ Aet Annist (sotsiaalantropoloog)

12.20–12.45 „Regionaalne kultuurikorraldus ja omaalgatused.“ Peeter Aas, Põlva Maavalitsus

12.45–13.05 „Kohalik omavalitsus, kultuuriosalus ja kohalik omaalgatus“ Birgit Lüüs, Misso valla kultuurispetsialist

13.05–13.30 Andro Roos, Vanemuise Selts, Tartu Hoiu-Laenuühistu, Eesti Kultuuriseltside Ühendus

13.30– 14.00 Lõuna

14.00–16.00 II osa, mille eesmägiks on kaardistada omaalgatuste probleemid ja vajadused, modereerib Maarin Ektermann (vabakutseline kuraator ja -uurija)

II osa lähtepunktid, praktikute 10 minutilised sõnavõtud:

• Mis motiveerib tegutsema just omaalgatusliku kultuuripraktikana?
• Milliseid ootuseid enda suhtes tajute – nii kohalike elanike, riigi- ja omavalitsuste, teiste sarnaste kultuuriplatvormide kui ka rahvusvaheliste kontaktide poolt? Kuidas ennast ise positsioneerite?
• Mis on teie enda jaoks kriteeriumid, mille järgi hindate, kuidas praktikal läheb?
• Mis kõige rohkem nö. „ära kulutab“?
• Mida oleks teil / omaalgatuslikel kultuuripraktikatel laiemalt kõige rohkem vaja? Mida võiks / peaks esmajärjekorras ette võtma?

Sõnavõtud: Madis Mikkor, Hendrik ja Kadi Noor (Sänna kultuurimõis), Imbi Paju (kirjanik ja produtsent, Võtikvere raamatuküla), Helen Tammemäe ja Rael Artel (vabakutselised kuraatorid), Kauksi Ülle ja Evar Riitsaar (kirjanik ja kunstnik, Halas Kunn asutajad), Mari Vallikivi (Kondase Kunstigalerii, Viljandi), Lemmit Kaplinksi (NELK, Tartu), Siiri Kolka (MOKS), Mari Kartau (kunstikriitik ja kuraator Pärnu), Raul Oreshkin (Tartu Loomemajanduskeskus), Andres Härm (kunstikriitik, kuraator, EKKM, Tallinn).

16.00–16.30 Kohvipaus

16.30–18.30 III osa, omaalgatuste ümarlaud, mille eesmärk on üleskerkinud teemadele ajurünnak võimalike lahenduste leidmiseks, edasiste sammude/tegevuste kavandamine. Modereerib Madis Mikkor (visionäär, mitmete algatuste eestvedaja).

Euroopa koostööst sõltumatu kultuurialgatuse vallas: kommentaar video või skype`i vahendusel rahvusvahelise võrgustiku Trans Europe Halles koordinaatorilt Birgitta Perssonilt

Märksõnad ümarlauaks:

• Kuhu paigutad end Eesti ja maailma kontekstis – kas rahvusvaheline tunnustus oma kitsal erialal võib tegija lahti rebida oma ruumilisest lähikonnast?

• Probleemid valdkonna rahastamisega? Milleks on kasulik institutsionaliseerumine? (vt ka Linnalabori “U 9” märts 2012). Saksamaa näide sõltumatute initsiatiivide struktureeritud rahastamisest. Kommentaar Ilona Trimborn-Bruns (LAKS Baden Württenberg)

• Koostöö või konkurents ? Kes esindab omaalgatuste huve Eesti kultuuripoliitikas?

18.30–20.00 Õhtueine, kokkuvõtted – Madis Mikkor, Maarin Ektermann, Egge Kulbok-Lattik, vaba arutelu, lahkumine.

Korralduslikud küsimused:

Sümpoosioni korraldajatel on õigus teha programmis muudatusi. Sümpoosioni töökeeled on eesti ja inglise keel.

Sümpoosioni külalised saavad soovi korral telkida või majutuda Mooste külalistemajas (18,5 eurot), Mooste linakojas või viinavabrikus. Telkimine on tasuta, linakoja ja viinavabriku võõrastemaja hinnadon siin: http://www.moosteguesthouse.com/Site/Majutus.html, http://www.fototurism.ee/et/hinnakiri

Korraldajad:
Egge Kulbok-Lattik (58180723), Collegium Festum,
Maarin Ektermann (55520882), Siiri Kolka MOKS
Madis Mikkor (55587222)

Kaaskorraldajad:
MOKS – Evelyn Müürsepp ja John Grzinich
Kolleegium S! ja Mind Less Company – Kaisa Lipponen, Stefan Nystrom and Pekka
Hassinen http://www.mindlesscompany.eu/company.htm

Sümpoosioni toetajad:
Eesti Kultuurkapitali rahvakultuuri, kujutava- ja rakenduskunsti, näitekunsti, Võru- ja Põlvamaa sihtkapitalid, Põlva Maavalitsus, Jyväskylä, Kesk-Soome Kultuurifond ja MOKS

Kolleegium S!
– on 2011. aastal sündinud koostöö, loov algatus, mis lähtub vastastikku inspireerivatest arutlustest Eesti, Soome ja laiemalt Euroopa kunsti- ja kultuurielu üle, mille käigus on oma vaatenurki avanud kultuuripoliitika uurija (Egge Kulbok-Lattik, Jyväskylä Ülikool), kunstiteadlane (Pekka Hassinen, Jyväskylä Ülikool) ja aktiivselt loomega tegelevad kunstnikud (Kaisa Lipponen ja Stefan Nyström)
– korraldab rahvusvahelisi sümpoosione, mille vorm lähtub Vana-Kreeka symposion’ide traditsioonist, sümpoosionid on mõeldud asupaika vahetava rahvusvahelise sariüritusena esimene neist Moostes 2012 (MOKSis) ja teine Jyväskyläs 2013, et tuua kokku uurijad, kunsti- ja kultuuriinimesed ning mõtestada kunsti- ja kultuurielu mõjutavaid nähtusi ja kaasa rääkida avalikus arutelus.
– I sümpoosion keskendub neoliberaalse majanduse turu „nähtamatu käe“ surve uurimisele kultuuripoliitikas MIND LESS COMPANY performance’ite kaudu Lõuna-Eesti linnades (toimub 4 performance`i)