Ahtme veepuhastusjaam alustas tööd

Ahtme veepuhastusjaam

Esmaspäeva, 2. juuli õhtul kell 23 lülitati töösse uus Ahtme veepuhastusjaam, mille kaudu hakkab nüüdsest toimuma kogu Jõhvi ja Kohtla-Järve piirkonna ühisveevarustus.

„Nüüdsest ei ole Eestis enam ühtegi suurt piirkonda, kus selline hulk, ligi 80 000 inimest kasutaks puhastamata, eurodirektiividele mittevastavat joogivett,“ ütles OÜ Järve Biopuhastus juhatuse liige Vladislav Petuhhov.

Üleeile töösse lülitatud Ahtme veepuhastusjaama kaudu hakatakse teostama kogu piirkonna – Jõhvi, Ahtme, Vana-Ahtme, Kohtla-Järve, Vasavere külad – veevarustust.

Esmalt suleti vana toorveemagistraal ja avati uus Ahtme veejaamast tulev puhtaveemagistraal, mille kaudu toimub edaspidi Vana-Ahtme veevarustus. Seejärel suleti Kurtna-Vasavere vana toorveemagistraal ja avati uus. Edasi suleti vanas Ahtme veejaamas Ahtme linnaosa pumbad, seejärel Jõhvi linna pumbad. Paralleelselt pandi töösse igale suunale pumbagrupid uuest Ahtme veejaamast, s.t. kõikidesse piirkondadesse hakkab edaspidi minema puhastatud joogivesi. Kui kõik on korras, lõpetatakse nädala lõpuks vee kloreerimine, mida rakendati ennetava meetmena. Pärast vee kloreerimise lõpetamist hakkab tööle uus filter, mis klooriga ei tööta.

Ahtme veepuhastusjaama tootlikkus on 8000 m3 puhast vett Kurtna-Vasavere veehaardest ning 3300 m3 puhast vett Ahtme veehaardest ühe ööpäeva jooksul. Uue Ahtme veepuhastusjaama katsetused toimuvad juulikuu lõpuni. Katsetuste perioodi lõpuks peab vesi vastama Euroopa Liidu joogivee direktiivile 98/83/EC.

Katsetuste perioodi lõpptulemusena hakatakse veest eraldama rauda ja mangaani, mille tulemusena muutub seni tarbitud veega
võrreldes nii vee värv kui ka maitse, s.t. vee organoleptilised omadused. Need on vee omadused, mis on tajutavad inimese meeleorganitega.

2012. aastal on valminud Kurtna-Vasavere veehaare, Kohtla-Järve Ahtme veehaare, Kohtla-Järve Lõuna veehaare, Kohtla-Järve Lõuna pumpla ja veereservuaarid, Püssi veetöötlusjaam, magistraaltorustiku ehitus Kurtna-Vasavere veehaardest Ahtme veetöötlusjaamani ja Kohtla-Järve Lõuna pumplani, samuti Ahtme veetöötlusjaam ise – kõik kokku maksumusega ligi 45
miljonit eurot. 2009. aastal valmis Kohtla-Järve piirkonna reoveekäitlussüsteem, maksumusega ligi 40 miljonit eurot.