Aasta lõpuks selgub Tartu Waldorfkeskuse arhitektuurilahendus

20. juunil kuulutas Tartu Vaba Waldorfkooli Selts välja rahvusvahelise arhitektuurikonkursi, mille tulemused selguvad hiljemalt käesoleva aasta detsembris. Võistluse eesmärgiks on leida Tartu Waldorfkeskuse arhitektuurilahendus, mis loob tervikliku ja inspireeriva keskkonna keskuses õppijatele, töötajatele ja külastajatele.

“Loodame, et arhitektuurivõistlusest võtab osa rohkelt arhitekte nii Eestist kui teistest riikidest. Kuna terviklikkus on
waldorfpedagoogikas oluline nii sisulises kui vormilises mõttes, siis soovime Waldorfkeskuse ehitamiseks leida lahenduse, mis on orgaaniline tervik,” ütles Tartu Waldorfkeskuse rajamise projektijuht Katri Tammekand. Ta lisas: “Nii lapsed, nende vanemad kui ka õpetajad, kes ootavad pikisilmi uue maja valmimist, võivad täna rõõmustada mitmekordselt. Päev enne arhitektuurivõistluse väljakuulutamist selgus, et Keskkonnainvesteeringute Keskus rahastab Tartu linna projekti, millega lammutatakse endised militaarhooned krundilt ja selle ümbrusest, kuhu Waldorfkeskus kerkib. Vana teeb ruumi uue tulekuks.”

Waldorfkeskuses hakkavad ühe katuse all tegutsema lasteaed, põhikool, gümnaasium, huvikool ja täiskasvanute koolituskeskus. Hilisemas etapis on kavas välja arendada ka terviklik sotsiaalkeskus, kus esialgsete plaanide kohaselt elavad koos eakad ja lastega pered. Keskuse rajamise eestvedajateks on Tartu Vaba Waldorfkooli Seltsi peetava Tartu Waldorfgümnaasiumi ning lastehoiu Meie Mängurühm lapsevanemad ja õpetajad.

Mittetulundusühinguna on Tartu Vaba Waldorfkooli Seltsi investeeringute tegemise võimalused tagasihoidlikud ja üle 6000
ruutmeetri suuruse hoonetekompleksi ehitamine on suur väljakutse. Vabaühendus on ettevõtmise õnnestumise nimel tööd teinud juba mitu aastat. Oleme veendunud, et Waldorfkeskuse rajamine koostöös Tartu linna, Haridus- ja Teadusministeeriumi ja teiste kohalike ja rahvusvaheliste partneritega on võimalik.

Tartu Waldorfkeskuse arhitektuurivõistluse auhinnafond on kokku 22 000 eurot, millest tasutakse auhinnarahad parimatele arhitektuurilahenduse väljapakkujatele. Nii nagu võistlusest osa võtma oodatakse rahvusvahelist seltskonda, on ka žürii rahvusvaheline. Arhitektuurivõistluse materjalid on leitavad Tartu Waldorfgümnaasiumi kodulehelt www.waldorfkool.info ja Eesti Arhitektide Liidu kodulehelt http://www2.arhliit.ee/.

Lisainfo:

Mati Raamat
Tartu Waldorfkeskuse arhitektuurivõistluse žürii esimees
Tartu Waldorfgümnaasiumi lapsevanem
Tartu linnainsener
Tel: 50 79 650
E-mail: mati.raamat@raad.tartu.ee

Katri Tammekand
Tartu Waldorfkeskuse rajamise projektijuht
Tartu Waldorfgümnaasiumi lapsevanem
Tartu Vaba Waldorfkooli Seltsi juhatuse liige
Tel: 50 15 141
E-mail: katri.tammekand@gmail.com