Kust leida see üks euro, mis toob neli tagasi?

Iga kultuuri- või spordisündmuse eelarvesse panustatud euro toob piirkonda tagasi keskmiselt 4 eurot – nii on märgitud Kultuuriministeeriumi poolt tellitud ja Konjunktuuriinstituudi läbiviidud uuringus „Eestis toimuvate kultuuri- ja spordisündmuste regionaalse majandusliku mõju hindamine ning analüüs“.

Kõige suurema eelarvega on muidugi rahvusvahelised sündmused, mida külastavad nii esinejate kui publikuna ka välismaalased.

Ka Euroopa Liidu programmi Kultuur poolt toetatavad projektid peavad omama rahvusvahelist mõõdet. Koguni pool kultuurikoostöö projektide eelarvest tuleb EL-lt, teine pool jääb korraldajate kanda. Omafinantseering valmistab enamasti kultuurisündmuste korraldajatele palju peavalu, kuid esmapilgul võib jääda märkamata, et selle omafinantseeringu alla käivad ka toetused riigi, kohaliku omavalitsuse ja sponsorite poolt.

Eesti kultuurikorraldajad on ELi programmi Kultuur projektide pea- ja kaaskorraldajatena olnud seni väga edukad: näiteks 2011. aasta taotlusvoorust sai toetust 4 pikaajalist ning 12 lühemaajalist kultuurikoostöö projekti.

Selleks, et õhutada Eesti kultuurikorraldajaid veel enamgi rahvusvahelistes projektides osalema ning omafinantseeringut leidma, korraldab Kultuuri Kontaktpunkt 23. mail kultuuriprojektide kaasrahastamise seminari. Oodatud on nii väiksemad kui suuremad kultuurisündmuste korraldajad, sest esinejateks on nii riigi kui kohaliku omavalitsuse esindajad, lisaks veel muud allikad, kust on võimalik toetust taotleda.

Seminar toimub 23. mail 2012 Mustpeade Majas Tallinnas (Pikk 26). Seminar on tasuta, kuid piiratud arvu kohtade tõttu on vajalik eelregistreerimine. Registreerimiseks saatke e-mail aadressile info@ccp.ee ning märkige ära oma nimi, organisatsioon, telefoni number ja e-maili aadress. Registreerimise viimaseks kuupäevaks on 21. mai.

Samuti toimuvad Eesti eriunevates paikades Kultuuri Kontaktpunkti infopäevad 2012

Infopäevale on oodatud kõik kohalikud kultuurikorraldajad, kes soovivad rohkem teada saada kultuurikoostööprojektide finantseerimise võimalustest.

Sel aastal toimuvad infopäevad järgmiselt:

28. mail kell 12–14 Võru kultuurimaja Kannel, Liiva 13 Võru

30. mail kel 12–14 Paide Kultuurikeskus, Pärnu 18 Paide

5. juunil kell 14–16 Kuressaare LV suures saalis, Tallinna tn 10 Kuressaare