Tänavu plaanitavad teetööd Jõgeva-, Põlva-, Võru- ja Valgamaa riigimaanteedel

Maanteeamet plaanib sel aastal mitmeid teetöid Jõgevamaa, Põlvamaa, Võrumaa ja Valgamaa riigimaanteedel. Järgnevalt täpsem ülevaade.

Maanteeameti kavandatavad teetööd Jõgevamaa riigimaanteedel 2012. aastal

Käesoleval aastal ehitatakse Jõgevamaale juurde mitu uut jalgteed, remonditakse kruusateid ning tolmuvaba katte saavad mitmed maakonna kruusateelõigud.

Tänavu algab esialgu eelmisele aastale planeeritud jalakäijatele ja jalgratturitele mõeldud tee rajamine Sadala alevikku ning Lustivere külla. Kokku ehitatakse välja 900 meetrit jalgteed, millest 600 meetrit tuleb Sadalasse ning 300 meetrit Lustiverre.

Kattega teedest läheb taastusremonti Tartu-Jõgeva-Aravete maantee Tabijärve-Pikkvere lõik 10 kilomeetri ulatuses, mis valmib oktoobris.

Tänu taastusremondist üle jäävale freespurule saavad kruusateedest tolmuvaba katte Mullavere-Saadjärve tee ning kaks lõiku Tabivere-Uhmardu teest. Samuti alustatakse Tabivere-Uhmardu tee Tabivere-Elistvere lõigule uue mustsegust katte rajamisega ligi 6 kilomeetri ulatuses, mis on plaanis lõpetada tuleval aastal.

Remonti vajavatest kruusateedest alustatakse sel aastal töid Viruvere-Kureküla teel ligi 4 kilomeetri, Kärksi-Elistvere teel 5,5 kilomeetri ja Vanassaare-Ruskavere teel 3,5 kilomeetri ulatuses.

Korduspindamine viiakse läbi kokku 16 teelõigul kogupikkuses 48 kilomeetrit.

Teetööde investeeringute maht Jõgevamaal on 2012. aastal üle 5,6 miljoni euro.

Jõgevamaal on kokku 1112,5 kilomeetrit riigiteid, mida hooldab Maanteeameti lepingupartner AS Vooremaa teed.

Maanteeameti kavandatavad teetööd Põlvamaa riigimaanteedel 2012. aastal

Käesoleval aastal tehakse Põlvamaal korda üks sild, panustatakse piiriületusvõimaluste parandamisse ning jalakäijatele ja jalgratturitele senisest ohutumate liiklemisvõimaluste loomisesse. Samuti remonditakse kruusateid.

Jalgteedest alustatakse tänavu Kanepi-Erastvere teele ligi 1,5 kilomeetrise jalakäijate ning jalgratturite liiklusruumi rajamisega, millega jätkatakse tuleval aastal.

Samuti plaanib Maanteeamet põhjalikuma projektina Karisilla –Petseri tee Reha-Koidula lõigul alustada taastusremondi 14,6 kilomeetri ulatuses, et parandada liiklemis- ja piiriületusvõimalusi. Tegu on mitmeaastase Eesti-Läti-Vene piiriülese koostööprojektiga, millega alustatakse siis, kui projekt saab rakendusasutuse poolt heakskiidu.

Sildadest ehitatakse ümber Leevaku-Rahumäe maanteel paiknev Leevaku sild.

Kruusateedest tehakse sel aastal remonditöid Kauksi-Terepi teel 1,3 kilomeetri, Rosma-Tiike-Leevi teel 5,5 kilomeetri, Värska-Ulitina maantee mitmel lõigul kokku ligi 8 kilomeetri ning Saatse-Petseri maanteel 2,6 kilomeetri ulatuses. Kruusateid remonditakse tänavu kokku 17,5 kilomeetri jagu.

Korduspindamine viiakse läbi 12 teelõigul kogupikkuses 40 kilomeetrit.

Projekteerimistöödest jätkatakse Reha-Koidula 14,6 kilomeetrise teelõigu projekti koostamist. Samuti käivad jätkuvalt projekteerimised 1,3-kilomeetrisele jalgteele Ahja alevikku, 500-meetrisele jalgteele ja teeületuskohale Maaritsa külla ning 500-meetrisele jalgteele Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa ja Kanepi-Leevaku maanteede ristumiskohta.

Teetööde investeeringute maht Põlvamaal on 2012. aastal 3,5 miljonit eurot, sealhulgas ka planeeritud välisabirahad.

Põlvamaal on kokku 1164,6 kilomeetrit riigiteid, mida hooldab Maanteeameti lepingupartner AS Põlva Teed.

Maanteeameti kavandatavad teetööd Valgamaa riigimaanteedel 2012. aastal

Käesoleval aastal panustatakse Valgamaal jalakäijatele ja jalgratturitele senisest ohutumate liiklemisvõimaluste loomisesse, ehitatakse ümber üks sild ning remonditakse mitmeid kruusateid.

Liiklusohtlike kohtade likvideerimiseks rajatakse Riidja külla jalgratturitele ja jalakäijatele mõeldud 700-meetrine jalgtee.

Sildadest on plaanis Laksi-Vastsemõisa-Ansi maanteel asuva Vastsemõisa silla ümberehitus.

2012. aastal pannakse eriti suurt rõhku Valgamaa kruusateede remondile, mille käigus likvideeritakse külmakerkekohad, rajatakse vee eemale juhtimiseks truubid ja kraavid ning veetakse teele peale kruusast kulumiskiht.

Seesugused teetööd ootavad tänavu ees Palupera jaama teed 700 meetri ja Mägiste jaama teed ligi 500 meetri ulatuses. Samuti toimub kruusatee remont Elva-Kintsli maanteel ligi 6 kilomeetri, Maaritsa-Otepää ja Ülpre-Kure maanteel mõlemal ligi 4 kilomeetri, Vana-Antsla – Lüllemäe teel 5,6 kilomeetri, Puurina-Lülllemäe-Litsmetsa teel 2,7 kilomeetri ning Laatre-Lüllemäe-Hargla teel ligi 3 kilomeetri ulatuses. Kokku remonditakse kruusateid umbes 29 kilomeetri jagu.

Korduspindamine viiakse läbi kolmel pikal teelõigul kogupikkuses 35,2 kilomeetrit.

Projekteerimistöödest on mahukaimad Tartu maakonna piirist kuni Otepääni viiva maantee taastusremondi projekti koostamine.

Teetööde investeeringute maht Valgamaal on 2012. aastal umbes 2,23 miljonit eurot.

Valgamaal on kokku 1115,2 kilomeetrit riigiteid, mida hooldab Maanteeameti lepingupartner OÜ Valga Teed.


Maanteeameti kavandatavad teetööd Võrumaa riigimaanteedel 2012. aastal

Käesoleva aasta mahukaimad teetööd Võrumaal on Võru-Räpina maantee taastusremondi jätkamine, laiaulatusliku taastusremondi alustamine Rõuges ning ohutuse parandamine Luhamaa piiripunktis. Samuti ehitatakse mitmetele kruusateedele tolmuvabu katteid ja remonditakse kruusateid.

Tänavu jätkatakse Võru-Räpina maanteel asuva Võru linna ja Võru maakonna piiri vahelise lõigu suuremahulist taastusremonti. Selle käigus uuendatakse sildu Kääpas ja Pindis.

Sama projekti raames saavad tolmuvaba freespurust katte paljud teelõigud, teiste hulgas näiteks Paidra-Tsolgu-Joosu tee 3 kilomeetri ning Lepassaare-Otsa tee ligi 1,38 kilomeetri ulatuses. Kokku tekib juurde üle 20 kilomeetri kattega teid, millest 13 kilomeetrit plaanitakse rajada sel aastal.

Teine laiaulatuslik taastusremont toimub Rõuges, kus alustatakse kolme alevikku läbiva maantee rekonstrueerimisega. Rõuge aleviku teede remondi käigus uuendatakse kokku 1,7 kilomeetri jagu teid ning rajatakse kogu ulatuses jalgtee. Rekonstrueerimistöödega jätkatakse tuleval aastal.

Riia-Pihkva maantee Määsi ja Luhamaa piiripunkti vahelisel lõigul on plaanis pindamis-, profiiliparandus- ja teepeenra korrastustööd. Jalakäijate liiklusohutuse parandamiseks Luhamaa piiripunktis korrastatakse olemasolevaid jalgteid ning rajatakse uusi. Samuti rajatakse tõhusamaks liiklejate informeerimiseks elektrooniline teeviit.

Kruusateedest lähevad tänavu remonti Antsla-Kanepi maantee üle 7 kilomeetri, Kose-Käbli tee ligi 4 kilomeetri, Käätso-Rõuge-Luutsniku tee ligi 3 kilomeetri, Vana-Antsla – Lüllemäe tee 1,3 kilomeetri ning Vana-Antsla – Kraavi tee 1 kilomeetri ulatuses.

Korduspindamine viiakse läbi 15 teelõigul kogupikkuses üle 59 kilomeetri.

Projekteerimistöödest on mahukaimad Mõniste-Ape vahelise tee remondiprojekti koostamine, mis peaks valmima aasta lõpuks.

Teetööde investeeringute maht Võrumaal on 2012. aastal umbes 5,5 miljonit eurot.

Võrumaal on kokku 1254,5 kilomeetrit riigiteid, mida hooldab Maanteeameti lepingupartner AS Eesti Teed.

Lisainformatsioon: Janar Taal, Maanteeameti lõuna regiooni asedirektor, tel 5238085